Bài giảng Virus học thú y: Virus dại - PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

Trong chương này sẽ tìm hiểu về virus dại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Giới thiệu chung về virus dại, đặc tính sinh học của virus dại, chẩn đoán bệnh dại, phòng và trị bệnh dại. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook