Bài giảng Vi sinh vật học đại cương (Microbiologie): Chương mở đầu - PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên

Chương mở đầu của bài giảng Vi sinh vật học đại cương gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về vi sinh vật, vi sinh vật học, sơ lược lịch sử phát triển môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.