Bài giảng Vi sinh vật học đại cương (Microbiologie): Chương 2 - PGS. TS. Nguyễn Bá Hiên

Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sinh lý học của vi sinh vật. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm sinh lý học của vi sinh vật, thành phần hoá học của tế bào vi sinh vật, dinh dưỡng của vi sinh vật,... Mời các bạn cùng tham khảo.