Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 3 - Bùi Hồng Quân

Bài giảng Vi sinh vật học: Bài 3 Dinh dưỡng và tăng trưởng của vi khuẩn trình bày các nội dung sau: Dinh dưỡng vi khuẩn, sự tăng trưởng của vi khuẩn, ứng dụng. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook