Bài giảng Vi khuẩn học thú y: Bacillaceae - PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

Bài giảng này cung cấp cho người học những kiến thức về vi khuẩn Bacillaceae. Các nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Giới thiệu chung về Bacillaceae, đặc tính sinh học của Bacillaceae, chẩn đoán vi khuẩn học, Chẩn đoán huyết thanh học. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook