Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề - TS. Vũ Xuân Hùng

Bài giảng Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo nghề do TS. Vũ Xuân Hùng thực hiện. Nội dung bài giảng trình bày về vai trò, tác động của ICT; ứng dụng ICT; giải pháp ứng dụng ICT và một số ứng dụng ICT.
Hỗ trực trực tuyến Facebook