Bài giảng Tâm lý khách du lịch - Nguyễn Lê Thanh Thảo

Bài giảng Tâm lý khách du lịch cung cấp cho người học những kiến thức như: Tâm lý khách du lịch và các yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch; Những đặc điểm tâm lý của khách trong tiêu dùng du lịch; Những đặc điểm tâm lý cá nhân phổ biến của khách du lịch; Những đặc điểm của khách du lịch theo vùng lãnh thổ. Mời các bạn cùng tham khảo.