Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Luật hiến pháp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hiến pháp; Một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!