Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ pháp luật; Qui phạm pháp luật; Hệ thống pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!