Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 - TS. Nguyễn Nam Hà

Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 Luật hình sự và luật tố tụng hình sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát Luật hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật hình sự; Khái quát Luật tố tụng hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!