Bài giảng Phân loại thực vật (Dành cho chuyên ngành nông lâm nghiệp): Phần 2

Nội dung phần 2 bài giảng trình bày nội dung chương 4 - Phân loại lớp hai lá mầm, chương 5 - Phân loại lớp một lá mầm. Bài giảng dành cho sinh viên chuyên ngành nông lâm nghiệp. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook