Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bài giảng môn Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm có 2 phần 11 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về phương pháp nghiên cứu khoa học; Xử lý và phân tích số liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!