Bài giảng môn học Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm: Chương 7 - Dương Văn Trường

Bài giảng "Các quá trình cơ bản trong công nghệ thực phẩm - Chương 7: Quá trình tạo hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình tạo hình, quá trình bao gói và trang trí, tổ chức bao gói trong xí nghiệp thực phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook