Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Tổng quan quy trình học tập

Bài giảng Lý luận phương pháp dạy học Tin học 1: Tổng quan quy trình học tập giúp cho các bạn biết được những thông tin tổng quan về môn học, thông qua đó giúp cho các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn cho môn học này. Mời các bạn tham khảo.
Hỗ trực trực tuyến Facebook