Bài giảng Hóa đại cương: Chương 6 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Chương 6 - Nhiệt hóa học và hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về nhiệt động hóa học và nhiệt hóa học, thông số và hàm số trạng thái, phương trình nhiệt hóa học, một số giá trị nhiệt hòa tan,... Mời các bạn cùng tham khảo.