Bài giảng Hóa đại cương: Chương 11 - Huỳnh Kỳ Phương Hạ

Chương 11 - Dung dịch lỏng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về dung dịch, các loại dung dịch, sự tạo thành dung dịch, sự thay đổi năng lượng khi tạo thành dung dịch, tính chất Enthalpy của dung dịch, quá trình hòa tan, các loại nồng độ dung dịch, độ tan và dung dịch bão hòa,... Mời các bạn cùng tham khảo.