Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 - ThS. Đào Công Duẩn, ThS Nguyễn Thành Trung

Bài giảng Dược lý học thú y: Chương 1 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về dược động học của thuốc thông qua những nội dung sau: cơ sở sinh lý của dược động học của thuốc; hấp thu thuốc qua các đường tiêu hóa, đường tiêm, da và niêm mạc, hô hấp; phân bố thuốc. Qua đó, người học có thể hiểu rõ các quá trình của thuốc trong cơ thể và là cơ sở góp phần trong việc định liều, tính thời gian đưa thuốc nhắc lại, giải thích thuốc tác dụng đặc hiệu tại một số mô và điều trị đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo.