Bài giảng Công nghệ sinh học thực phẩm: Chương 3(1) - ThS. Phạm Hồng Hiếu

Chương này của bài giảng trình bày về công nghệ sản xuất sinh khối tế bào. Trong chương này gồm có 2 nội dung chính, đó là: Sản xuất nấm men từ rỉ đường, sản xuất và thu nhận tảo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.
Hỗ trực trực tuyến Facebook