Ảnh hưởng của ủ chua và kiềm hóa đến tính chất, thành phần hóa học và tỷ lệ tiêu hóa in-vitro của rơm lúa tươi

Nghiên cứu này nhằm bước đầu tìm giải pháp nâng cao khả năng bào quản và chế biến làm tăng giá trị dinh dưỡng của rơm lúa làm thức ăn cho trâu bò thông qua việc đánh giá khả năng bảo quản rơm tươi bằng phương pháp ủ chua có bổ sung rỉ mật và bằng cách ủ kiềm hoá với urê thay thế cho phương pháp phơi khô truyền thống.
Hỗ trực trực tuyến Facebook