Ảnh hưởng của lương khô bổ sung bột rau ngót, bột dịch nấm men bia thủy phân đến sức khỏe bộ đội

Trong bài báo này chúng tôi trình bày ảnh hưởng của lương khô bổ sung bột rau ngót, (loại rau giàu beta carotene, với hàm lượng beta-carotene trung bình 2270,8mcg/100g mẫu) và bột dịch nấm men bia thuỷ phân (giàu amino axit: alanine, aspartic acid, glutamic acid, lysine, leucine, isoleucine, tyrosine, threonine, valine) đến sức khoẻ của bộ đội.
Hỗ trực trực tuyến Facebook