• Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng - Phạm Thị Ngọc Diễm

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu hướng đối tượng nhằm trình bày về sự phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu và các ứng dụng, ưu và nhược điểm của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ, tiếp cận hướng đối tượng, giới thiệu về OODM và OODBMS, ưu và nhược điểm của OODM và OODBMS.

   246 p vlute 26/08/2014 206 3

 • Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đỗ Quang Vinh

  Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu - TS. Đỗ Quang Vinh

  Giới thiệu đến người học các kiến thức về các khái niệm dữ liệu - thông tin - tri thức, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, đối tượng sử dụng CSDL,... Bài giảng Lý thuyết hệ quản trị cơ sở dữ liệu được trình bày rõ ràng sẽ giúp người học nắm bắt nội dung một cách cụ thể.

   52 p vlute 26/08/2014 150 2

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 5 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 5 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 5 Ứng dụng XML thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Ứng dụng XML trong thương mại điện tử, ứng dụng XML trong quản lý dữ liệu, ứng dụng XML trong quản lý thông tin.

   27 p vlute 26/08/2014 140 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 4 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 4 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 4 XML thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Tổng quan về XML, định nghĩa kiểu dữ liệu - DTD, ngôn ngữ định dạng, liên kết.

   159 p vlute 26/08/2014 222 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 6 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 6 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 6 Ngữ nghĩa Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Khái niệm ngữ nghĩa Web, RDF, giới thiệu bản thể học, tác tử và chương trình DAML, XML, RDF và sự tương tác, Web và ngữ nghĩa Web.

   13 p vlute 26/08/2014 128 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 3 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 3 Ứng dụng Web thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: Công nghệ quản lý thông tin, hệ thống thu thập thông tin, thương mại điện tử.

   21 p vlute 26/08/2014 122 1

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 1 - GV. Hồ Văn Phi

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu Web và XML: Chương 1 - GV. Hồ Văn Phi

  Chương 1 Giới thiệu thuộc bài giảng cơ sở dữ liệu Web và XML, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các kiến thức sau: World Wide Web và XML, công nghệ XML, ứng dụng XML, xu hướng của XML.

   18 p vlute 26/08/2014 132 4

 • Bài giảng môn học Phương pháp lập trình

  Bài giảng môn học Phương pháp lập trình

  Nội dung bài giảng môn Phương pháp lập trình nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức căn bản về kỹ thuật lập trình và lập trình theo tiếp cận hướng đối tượng, một phương pháp lập trình rất thông dụng hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   62 p vlute 26/08/2014 201 2

 • Lập trình web Internet và mạng không dây: Tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Lập trình web Internet và mạng không dây: Tập 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Cuốn sách Lập trình web Internet và mạng không dây được biên soạn dựa trên giáo trình giảng dạy các môn học Thiết kế Web và Lập trình ứng dụng web và internet. Cuốn sách đề cập đến công nghệ mạng không dây và ngôn ngữ đặc tả WML, mục đích của cuốn sách là giúp sinh viên và các bạn đọc nắm được các kiến thức cơ bản trong thiết kế trang...

   416 p vlute 26/08/2014 129 2

 • Giáo trình Thực hành kỹ thuật số - KS. Chu Khắc Huy

  Giáo trình Thực hành kỹ thuật số - KS. Chu Khắc Huy

  Nhằm đáp ứng yêu cầu lý thuyết gắn liền với thực hành, nâng cao chất lượng đào tạo nâng cao tay nghề cho kỹ thuật viên ngành điện tử viễn thông góp phần vào công cuộc công nghệp hóa, hiện đại hóa thủ đô và đất nước. Giáo trình Thực hành kỹ thuật số ra đời thỏa mãn một phần yêu cầu đó.

   100 p vlute 26/08/2014 223 3

 • Ebook SQL Server 2005 Lập trình T-SQL

  Ebook SQL Server 2005 Lập trình T-SQL

  Ebook "SQL Server 2005 Lập trình T-SQL" trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu thực tế và sử dụng phát biểu SQL dạng DDL để định nghĩa đối tượng cơ sở dữ liệu, DML dùng để thao tác dữ liệu với chức năng cơ bản là thêm, xóa, cập nhật và trình bày. Ebook nhấn mạnh những tiện ích, dịch vụ mới, phát biểu...

   360 p vlute 26/08/2014 209 3

 • Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic - NXB Thống kê

  Giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic - NXB Thống kê

  Nội dung của cuốn giáo trình trình bày một số kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và các giải thuật có liên qua giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng lập trình, hỗ trợ khả năng đi sâu vào môn học chuyên ngành. Có kết cấu gồm 9 chương được trình bày logic, dễ hiểu, hệ thống, giáo trình Lập trình cơ sở dữ liệu với Visual Basic sẽ là tài liệu...

   226 p vlute 26/08/2014 202 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook