• Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 10) - NXB Chính trị Quốc gia

  Ebook V.I.Lê nin toàn tập (Tập 10) - NXB Chính trị Quốc gia

  Trong tập 10 này bao gồm những tác phẩm viết trong thời gian từ tháng ba đến tháng sáu năm 1905 trong điều kiện cuộc khủng hoảng cách mạng mới đang tăng lên, đại bộ phận những tác phẩm này đã được in trên báo "Sự thật" và tập chí "Giáo dục".

   351 p vlute 07/01/2015 67 1

 • Giáo trình Sai số trong hóa phân tích

  Giáo trình Sai số trong hóa phân tích

  Giáo trình Sai số trong hóa phân tích sau đây gồm 7 chương, trình bày các dạng sai số trong hóa phân tích, các đại lượng thống kê, hàm phân bố và chuẩn phân bố, các phương pháp kiểm tra thống kê, phân tích phương sai, phân tích tương qua và hồi qui, đảm bảo chất lượng và kiểm soát.

   93 p vlute 07/01/2015 197 2

 • Giáo trình Toán chuyên đề - Bùi Tuấn Khang

  Giáo trình Toán chuyên đề - Bùi Tuấn Khang

  Nội dung giáo trình gồm 8 chương và được chia làm hai chuyên đề: Chuyên đề hàm biến phức và phương trình vật lý toán. Giáo trình trang bị các tri thức toán học cốt yếu về số phức, dãy trị phức, hàm trị phức, các tập con của số phức, các khái niệm cơ bản về lý thuyết trường, các bài toán cơ bản của phương trình vật lý – toán,…để làm...

   156 p vlute 07/01/2015 240 3

 • Sách hướng dẫn học tập Toán cao cấp (A1) - TS. Vũ Gia Tê, ThS. Đỗ Phi Nga

  Sách hướng dẫn học tập Toán cao cấp (A1) - TS. Vũ Gia Tê, ThS. Đỗ Phi Nga

  Sách hướng dẫn học tập Toán cao cấp (A1) được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về phép tính vi, tích phân của hàm số một biến, số thực và phép tính tvi phân của hàm nhiều biến số. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt tốt hơn những kiến thức trong lĩnh vực này.

   138 p vlute 07/01/2015 244 5

 • Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - Chủ biên: Nguyễn Đình Trí

  Giáo trình Toán học cao cấp: Tập 2 - Chủ biên: Nguyễn Đình Trí

  Ở tập 2 này tác giả biên soạn các kiến thức toán học về hàm số nhiều biến số, tích phân kép, tích phân đường, chuỗi và phương trình vi phân. Giáo trình này chỉ nhắc lại một cách hệ thống các điểm chính và trình bày các kiến thức nâng cao kết hợp với phần câu hỏi và bài tập ở cuối mỗi chương nhằm giúp sinh viên học tập và tự kiểm tra...

   213 p vlute 07/01/2015 244 3

 • Giáo trình Toán học cao cấp Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Toán học cao cấp Tập 1 - NXB Giáo dục

  Các khái niệm toán học và bài tập ứng dụng về tập hợp và ánh xạ, số thực và số phức; hàm số một biến, giới hạn và liên tục, dạo hàm và vi phân; các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng; định thức - ma trận - hệ phương trình tuyến tính; không gian vectơ; phép tính tích phân của hàm số một biến được trình bày đầy đủ trong giáo...

   273 p vlute 07/01/2015 229 2

 • Giáo trình Cơ sở Toán học Cao cấp - TS. Đinh Thế Lục

  Giáo trình Cơ sở Toán học Cao cấp - TS. Đinh Thế Lục

  Giáo trình Cơ sở Toán học Cao cấp được được biên soạn nhằm trình bày về những khái niệm, nguyên lý cơ bản và cần thiết nhất của Toán học, cách tính toán thực hành trên máy tính và áp dụng các công cụ toán học trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn, một số hướng phát triển mới trong toán học hiện đại đang được quan tâm.

   241 p vlute 07/01/2015 216 9

 • Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - PGS.TS. Phạm Văn Hiền

  Bài giảng Phương pháp luận nghiên cứu khoa học PGS.TS. Phạm Văn Hiền có nội dung giới thiệu các khái niệm và bản chất logic của nghiên cứu khoa học; phương pháp xây dựng cơ sở lý luận của đề tài, thu thập xử lý thông tin, trình tự thực hiện đề tài; hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ.

   90 p vlute 05/01/2015 377 1

 • Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần II - Đoàn Văn Bình

  Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần II - Đoàn Văn Bình

  Tập Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học được biên chế thành 3 phần, phần II này là nội dung của phần II và phần III, trình bày về quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ và quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho bạn.

   59 p vlute 05/01/2015 172 1

 • Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần I - Đoàn Văn Bình

  Tài liệu hướng dẫn về công tác nghiên cứu khoa học: Phần I - Đoàn Văn Bình

  Tập tài liệu này đề cập đến các vấn đề về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, quy trình tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp cho các cán bộ khoa học của Viện có các thông tin cần thiết trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công...

   76 p vlute 05/01/2015 188 1

 • Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học - Nguyễn Đức Thanh

  Bài giảng Giáo dục học do Nguyễn Đức Thanh biên soạn, trình bày về những vấn đề chung của giáo dục như: Giáo dục là một khoa học, giáo dục và sự phát triển, mục đích - nguyên lý giáo giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân,... Tổ chức dạy học ở trường THCS, tổ chức hoạt động giáo dục ở trường THCS,... Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   72 p vlute 05/01/2015 151 1

 • Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình

  Phương pháp luận nghiên cứu khoa học - Nguyễn Văn Hộ, Nguyễn Đăng Bình

  Tài liệu Phương pháp luận nghiên cứu khoa học trình bày về đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, khoa học - kỹ thuật và công nghệ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận và sáng tạo khoa học, nội dung của nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, logic tiến trình nghiên cứu khoa học, đề tài khoa học, đề cương nghiên...

   95 p vlute 05/01/2015 186 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số