• Giáo trình Bơi lội - PGS. Nguyễn Văn Trạch

  Giáo trình Bơi lội - PGS. Nguyễn Văn Trạch

  Giáo trình Bơi lội nhằm giúp cho sinh viên hiểu biết và nắm vững những tri thức lý luận về nguyên lý kỹ thuật, tri thức giảng dạy, huấn luyện ban đầu, tổ chức thi đấu và làm trọng tài vận dụng vào trong công tác giảng dạy sau này. Thứ hai là giúp cho các bạn nắm được những kỹ năng thực hành kỹ thuật 4 kiểu bơi thể thao, xuất phát, quay vòng,...

   184 p vlute 14/04/2021 141 1

 • Ebook Chơi cờ tướng như thế nào (Quyển 1: Những khái niệm ban đầu)

  Ebook Chơi cờ tướng như thế nào (Quyển 1: Những khái niệm ban đầu)

  Bộ sách này cung cấp cho các bạn mới chơi cờ những kiến thức cơ bản về phương pháp chơi cờ tướng ở các giai đoạn của một ván cờ: Khai cuộc, Trung cuộc, Tàn cuộc. Với nhiều thế cờ minh họa cụ thể, giúp các bạn có thể tự học hỏi, nghiên cứu, dần dần nâng cao trình độ chơi cờ

   74 p vlute 14/04/2021 86 0

 • Ebook Chơi cờ tướng như thế nào (Quyển 2: Các chiến thuật cơ bản)

  Ebook Chơi cờ tướng như thế nào (Quyển 2: Các chiến thuật cơ bản)

  Ebook Chơi cờ tướng như thế nào (Quyển 2) cung cấp cho các bạn mới chơi cờ những kiến thức cơ bản về phương pháp chơi cờ Tướng ở các giai đoạn của một ván cờ: Khai cuộc - Trung cuộc - Tàn cuộc.Với nhiều thế cờ minh họa cụ thể, sách giúp các bạn có thể tự mình học giỏi, nghiên cứu, dần dần nâng cao trình độ chơi cờ. Mời các bạn cùng...

   67 p vlute 14/04/2021 89 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) gồm có 13 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,...

   214 p vlute 14/04/2021 116 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp) gồm 9 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực...

   147 p vlute 14/04/2021 115 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   104 p vlute 14/04/2021 85 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình gồm có những bài học về: Đội ngũ đơn vị, giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 để biết thêm các nội dung chi tiết.

   110 p vlute 14/04/2021 69 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 1

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 1

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh. Giáo trình bao gồm 9 bài và được thành 2 phần với phần 1 gồm 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

   84 p vlute 14/04/2021 77 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 2

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình giới thiệu và hướng dẫn kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p vlute 14/04/2021 68 0

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp)

  Tài liệu dạy học môn Giáo dục thể chất bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Giáo trình bao gồm Bài mở đầu và 2 chương: Chương 1 trình bày về giáo dục thể chất chung bao gồm 2 bài: Thể dục cơ...

   98 p vlute 14/04/2021 69 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Giáo trình bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Mời các bạn...

   130 p vlute 14/04/2021 79 0

 • Ebook Biển Đông: Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan: Phần 1

  Ebook Biển Đông: Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan: Phần 1

  Cuốn sách “Biển Đông: Địa chính trị, lợi ích, chính sách và hành động của các bên liên quan” tập trung phân tích các vấn đề địa chính trị ở Biển Đông, những nhân tố chính trị nội bộ và lợi ích của từng nước cũng như tương tác chính sách giữa các bên liên quan ở Biển Đông. Nội sung sách gồm 5 chương và được...

   186 p vlute 25/02/2021 72 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số