HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN SỐ

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học

  Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

Thư viện số của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2013. Thư viện số giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên khai thác các nguồn tài nguyên sau:

*       Chia sẻ và khai thác nguồn tài nguyên Thư viện số của Trung tâm.

*       Khai thác nguồn tài nguyên khổng lồ với hơn 1.200.000 tài liệu, giáo trình, ebook, luận văn, báo cáo của Tailieu.vn.

*       Khai thác nguồn tài nguyên Thư viện số của hơn 100 trường ĐH - CĐ khác, trong hệ thống của Tailieu.vn.

       F Hướng dẫn sử dụng Thư viện số:

Bước 1: Kích vào biểu tượng THƯ VIỆN SỐ VLUTE trên website trường ĐHSPKT Vĩnh Long (www.vlute.edu.vn);

            Hoặc vào trực tiếp địa chỉ: http://thuvienso.vlute.edu.vn

Bước 2: Để đăng nhập vào hệ thống Thư viện số, nhập vào ô Username và Mật khẩu;

Bước 3Tìm kiếm tài liệu cần thiết trên Thư viện số của TT Thông tin - Thư viện, Tailieu.vn, hoặc Thư viện các trường ĐH - CĐ khác;

Bước 4: Đọc trực tuyến hoặc download tài liệu để sử dụng.

Vĩnh Long, ngày 5 tháng 01 năm 2015

PT. Trung tâm TT-TV           

 

(Đã ký)                     

 

ThS. Nguyễn Thị Ràng        

Hướng dẫn khai thác thư viện số