HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

Giờ phục vụ: - Mở cửa: 7h – 17h (Riêng thứ 2 & thứ 7 phục vụ theo giờ hành chính);- Đóng cửa: chủ nhật, Tết và các ngày Lễ lớn.

 TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THÔNG TIN - THƯ VIỆN

 E Giờ phục vụ

§     Mở cửa: 7h – 17h (Riêng thứ 2 & thứ 7 phục vụ theo giờ hành chính);

§     Đóng cửa: chủ nhật, Tết và các ngày Lễ lớn.

Thẻ sinh viên cũng là thẻ thư viện, khi vào thư viện sinh viên nhớ mang theo thẻ để dễ dàng sử dụng các dịch vụ có trong thư viện. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của thư viện, sinh viên phải trình thẻ cho cán bộ thư viện.

E Tìm tài liệu

§ Kho tài liệu tại Trung tâm TT-TV được thực hiện theo phương thức mở.

§ Sinh viên có thể tìm danh mục tài liệu tại bàn tra cứu đặt tại Trung tâm TT-TV.

§ Sinh viên có thể tra cứu trực tuyến tài liệu của Thư viện ở trang OPAC: vlute.qltv.vn 

E Mượn tài liệu

§ Sinh viên mượn/trả tài liệu phải làm thủ tục tại quầy

§ Ghi thông tin tài liệu cần mượn gồm: Tên tài liệu và Số phân loại.

§ Tài liệu mượn đọc tại chỗ tài liệu: báo, tạp chí, báo cáo thực tập, đồ án, luận văn, đĩa CD.

§ Trả sách đúng thời hạn quy định. Số lượng tài liệu và thời hạn mượn

Đối tượng

Tài liệu

Số lượng

Thời hạn

Gia hạn

Đối tượng 1(CB,GV)

Sách tham khảo

05 quyển

30 ngày

14 ngày

Giáo trình

03 quyển/học kỳ

90 ngày

14 ngày

Đối tượng 2,3(SV-HS)

Sách tham khảo

3 quyển

7 ngày

14 ngày

Giáo trình

3 quyển

7 ngày

14   gày

 

§ Trễ hạn sẽ bị phạt theo đúng quy định của Thư viện: 2.000 đồng/ngày

E Sử dụng máy tính

§ Sinh viên phải làm thủ tục tại quầy trước khi sử dụng máy tính.

§ Chỉ sử dụng máy tính cho mục đích học tập và nghiên cứu.- Nghiêm cấm việc sử dụng máy tính Thư viện để truy cập vào các trang Web mang tính chất phản động, không lành mạnh, chơi game.

§ Tắt máy và sắp xếp ghế, chuột, bàn phím ngay ngắn trước khi ra về.

E Tải tài liệu miễn phí trên trang web: thuvienso.vlute.edu.vn

§ Vào trang web: thuvienso.vlute.edu.vn.

§ Đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu do Trung tâm TT-TV cấp.

§ Tìm tài liệu.

§ Tải tài liệu.

Vĩnh Long, ngày 20 tháng 12 năm 2014

PT. TRUNG TÂM TT-TV      

(đã ký)                      

 

Nguyễn Thị Ràng            

Hướng dẫn khai thác thư viện số