• Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 2 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" tiếp tục trình bày những nội dung về hành vi tổ chức; các loại hành vi trong doanh nghiệp; kiểm soát hành vi trong doanh nghiệp; quản trị nhóm trong doanh nghiệp; quản trị kết quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; quản trị chi phí, kết quả theo mức lãi thô;...

   60 p vlute 24/05/2022 15 0

 • Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê (Giáo trình Cao đẳng sư phạm): Phần 1

  Giáo trình Xác suất thống kê gồm có 6 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 3 chương, giúp người học có thể ôn lại những kiến thức bổ trợ về tập hợp và giải tích tổ hợp; đề cập tới khái niệm về xác suất và tính chất của xác suất; trình bày về biến ngẫu nhiên và hàm phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   122 p vlute 24/05/2022 15 0

 • Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp

  Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp

  Tài liệu tham khảo môn Kiểm thử phần mềm - Nguyễn Văn Hiệp có nội dung trình bày một số thuật ngữ dùng trong quá trình kiểm thử phần mềm, giới thiệu các kĩ thuật hỗ trợ phát hiện lỗi và một số kĩ thuật để quản lý hoạt động kiểm thử phần mềm. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p vlute 18/04/2022 14 0

 • Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 1 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 1 - Vũ Thu Uyên

  Mục đích của môn học này là trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản, lập bảng tính và trình diễn điện tử trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 sau đây nhé!

   103 p vlute 18/04/2022 14 0

 • Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp

  Module Bồi dưỡng thường xuyên THCS - Module 9: Hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp trình bày về bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ theo cấp học; bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học; bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của...

   99 p vlute 18/04/2022 14 0

 • Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

  Module bồi dưỡng thường xuyên THPT - Modul 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm

  Module THPT 32: Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm do Nguyễn Việt Hùng, Hà Thế Truyền biên soạn. Nội dung module nhằm giúp người học hiểu được sự cần thiết phải tổ chức các hoạt động để thực hiện kế hoạch công tác chủ nhiệm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vlute 18/04/2022 14 0

 • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc

  "Bài giảng Quản trị doanh nghiệp: Phần 1 - Th.S Lê Thị Bích Ngọc" có nội dung trình bày về doanh nghiệp và quản trị doanh nghiệp; cơ cấu tổ chức quản trị doanh nghiệp; cơ chế quản trị doanh nghiệp; điều hành trong doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền và ủy quyền trong quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp;... Mời các...

   77 p vlute 24/05/2022 14 0

 • Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính - Đỗ Thị Tuyết Hoa

  Bài giảng Phương pháp tính gồm có 8 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính giá trị hàm; giải gần đúng phương trình; giải hệ phương trình đại số tuyến tính; tìm giá trị riêng - vectơ riêng; nội suy và phương pháp bình phương bé nhất; tính gần đúng tích phân xác định.

   68 p vlute 24/05/2022 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất; Đại lượng ngẫu nhiên và phân phối xác suất; Mẫu ngẫu nhiên và bài toán ước lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p vlute 24/05/2022 14 0

 • Tài liệu học tập môn Tin cơ sở: Phần 2 - Phùng Thị Thu Hiền

  Tài liệu học tập môn Tin cơ sở: Phần 2 - Phùng Thị Thu Hiền

  Nội dung của tài liệu học tập bao gồm 9 chương, trong mỗi chương bao gồm các phần nội dung chủ yếu như sau: Mục tiêu của chương; Nội dung bài giảng lý thuyết; Câu hỏi thảo luận; Bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu sau đây.

   80 p vlute 18/04/2022 13 0

 • Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 2 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng: Phần 2 - Vũ Thu Uyên

  Tài liệu học tập Tin học văn phòng nhằm giúp các người dùng sinh viên chuyên ngành có một tài liệu cô đọng dùng làm tài liệu học tập, đồng thời cũng giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ mới, phiên bản mới của Microsoft Office. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 sau đây nhé!

   85 p vlute 18/04/2022 13 0

 • Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1

  Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1

  "Bài giảng Tin học quản lý: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về bài toán quản lý và xây dựng cơ sở dữ liệu cho bài toán quản lý; phân tích và thiết kế bài toán cụ thể; nhập môn Visual Basic.NET; các phép toán của bài toán cơ sở dữ liệu; ngôn ngữ lập trình Visual Basic.NET;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p vlute 18/04/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số