• Giáo trình Khoa học quản lý - TS. Nguyễn Đức Lợi (Chủ biên)

  Giáo trình Khoa học quản lý - TS. Nguyễn Đức Lợi (Chủ biên)

  Giáo trình Khoa học quản lý - Học viện tài chính nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về quản lý và khoa học quản lý và sự vận dụng kiến thức khoa học quản lý và thực tiễn để đáp ứng những yêu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo học tập!

   104 p vlute 25/09/2021 35 0

 • Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu tổng quát về hoạt động vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành của hoạt động vận tải hàng không; Nghiên cứu về thị trường vận tải hàng không, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường vận tải hàng không; Nghiên cứu cung cầu và cơ chế...

   139 p vlute 25/09/2021 10 0

 • Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 - TS. Nguyễn Hải Quang

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kinh tế vận tải hàng không: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: nghiên cứu về chi phí, giá thành, các yếu tố cấu thành nên chi phí và phân tích các chỉ tiêu đánh giá chi phí, giá thành vận tải hàng không; Nghiên cứu về giá, doanh thu vận tải hàng không, các yếu tố cấu thành nên doanh thu và chỉ tiêu...

   95 p vlute 25/09/2021 10 0

 • Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Giáo trình Giải tích phức nâng cao (Tài liệu dành cho học viên Cao học ngành Toán)

  Bài giảng Giải tích phức nâng cao chủ yếu được dùng như là tài liệu học tập chính cho học viên Cao học các ngành Toán lý thuyết và Ứng dụng tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu chính của tài liệu là tập trung vào những kết quả định tính cơ bản nhất của Lý thuyết hàm chỉnh hình mà có thể học viên đã được...

   110 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 1

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 1 cung cấp cho sinh viên học sinh những kiến thức cơ bản ban đầu về cơ sở nhiệt động và truyền nhiệt; các kiến thức cơ bản về kỹ thuật lạnh như các phương pháp làm lạnh, môi chất lạnh, chu trình lạnh và các thiết bị sử dụng trong hệ thống lạnh nói chung. Mời các bạn cùng tham...

   126 p vlute 25/09/2021 23 0

 • Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 2

  Giáo trình Cơ sở kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí: Phần 2 cung cấp cho sinh viên học sinh những kiến thức cơ bản về điều hòa không khí: các khái niệm, các kiểu và cách tính toán chu trình điều hòa không khí cơ bản, đồ thị không khí ẩm và chức năng một số các thiết bị sử dụng trong thông gió và điều hòa không khí. Mời các bạn cùng tham...

   50 p vlute 25/09/2021 27 0

 • Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 1

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh trang bị những kiến thức lý luận, phương pháp luận và các kỹ năng thực hành cơ bản về giao dịch và đàm phán kinh doanh cho sinh viên. Nội dung tài liệu được trình bày trong 6 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm các chương sau: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản trong giao dịch kinh doanh, chương 2...

   118 p vlute 25/09/2021 9 0

 • Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2

  Tài liệu học tập Giao dịch và đàm phán kinh doanh: Phần 2 gồm có những nội dung sau: Những nguyên lý cơ bản về đàm phán kinh doanh; nội dung, phương thức và chiến lược trong đàm phán kinh doanh; quá trình đàm phán hợp đồng trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   90 p vlute 25/09/2021 10 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chuỗi cung ứng, chương 2 - quy trình chuỗi cung ứng: hoạch định và thu mua, chương 3 - quy trình chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p vlute 25/09/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị chuỗi cung ứng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4 - quản trị logistics trong chuỗi cung ứng; Chương 5 - quản trị tồn kho trong chuỗi cung ứng; Chương 6 - quản lý thông tin và hợp tác trong chuỗi cung ứng; Chương 7 - đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng.

   99 p vlute 25/09/2021 11 0

 • Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 1

  Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 1

  Mục tiêu của tài liệu là cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản trị tài chính, đồng thời rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng cần thiết nhất để có thể thực hiện công việc của nhà quản trị tài chính tại doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Nội dung của giáo trình được phân bổ thành 5 chương và được chia thành 2...

   106 p vlute 25/09/2021 13 0

 • Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2

  Tài liệu học tập Quản trị tài chính: Phần 2 trang bị cho sinh viên những kiến thức như: Quản trị doanh thu trong doanh nghiệp: doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác của doanh nghiệp; lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp; biện pháp tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp; nội dung của hoạch định tài chính trong doanh nghiệp;...

   76 p vlute 25/09/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số