• Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 8 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 8: Thị trường yếu tố sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan về thị trường yếu tố sản xuất; nhu cầu lao động; hàm sản xuất; sản phẩm biên của lao động; giá trị sản phẩm biên và nhu cầu lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   17 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 7 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 7: Hành vi của người tiêu dùng cung cấp cho học viên những kiến thức về lý thuyết sự lựa chọn của người tiêu dùng; đường giới hạn ngân sách; sự thích hơn; đường cong bàng quan; sự tối ưu hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   43 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 6 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 6: Kinh tế học phúc lợi cung cấp cho học viên những kiến thức về điểm cân bằng thị trường; kinh tế học phúc lợi; thặng dư tiêu dùng - CS; biểu cầu và đường cầu; dùng đường cầu để đo lường thặng dư tiêu dùng; thặng dư sản xuất - PS;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 5 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Cung, cầu và các chính sách của chính phủ cung cấp cho học viên những kiến thức về kiểm soát giá; hiệu ứng của giá trần; thuế, hệ số co giãn và ảnh hưởng của thuế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vlute 24/06/2022 15 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 4 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 4: Hệ số co giãn và ứng dụng của nó cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm hệ số co giãn; hệ số co giãn của cầu; hệ số co giãn của đường cầu tuyến tính; hệ số co giãn của cầu theo thu nhập; hệ số co giãn của cung; ba ứng dụng của cung, cầu và hệ số co giãn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p vlute 24/06/2022 16 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 3: Những lực lượng thị trường – Cung và cầu cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm cung và cầu; thị trường và sự cạnh tranh; biểu cầu và đường cầu; đường cầu thị trường vs đường cầu cá nhân; dịch chuyển đường cầu; biểu cung và đường cung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 24/06/2022 18 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 2 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Suy nghĩ như một nhà kinh tế học cung cấp cho học viên những kiến thức về các mô hình kinh tế; vòng chu chuyển; đường giới hạn khả năng sản xuất; thực chứng vs chuẩn tắc;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vlute 24/06/2022 22 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 1 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 1: Mười nguyên lý của kinh tế học cung cấp cho học viên khái niệm về nền kinh tế; mười nguyên lý của kinh tế học như: người ta đối mặt với sự đánh đổi, chi phí của một thứ là cái gì mà bạn từ bỏ để có nó; người có lý trí suy nghĩ ở biên tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 8: Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 8: Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật

  Chương 8 - Thống kê tư liệu sản xuất và tiến bộ kỹ thuật. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm chung, thống kê tư liệu sản xuất trong xây dựng, thống kê tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 22/07/2022 5 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 7: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 7: Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng

  Chương 7 - Thống kê lao động trong đơn vị xây dựng. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Hệ thống chỉ tiêu thống kê lao động, nghiên cứu thống kê năng suất lao động, nghiên cứu thống kê thù lao lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p vlute 22/07/2022 6 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 6: Thống kê sản xuất xây dựng

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 6: Thống kê sản xuất xây dựng

  Chương 6 - Thống kê sản xuất xây dựng. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản, Các chỉ tiêu thống kê sản xuất xây dựng, phân tích thống kê sản xuất xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p vlute 22/07/2022 8 0

 • Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 5: Thống kê thiết kế dự toán trong xây dựng

  Bài giảng Thống kê đầu tư và xây dựng - Chương 5: Thống kê thiết kế dự toán trong xây dựng

  Chương 5 - Thống kê thiết kế dự toán trong xây dựng. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về công tác thiết kế dự toán, hệ thống chỉ tiêu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p vlute 22/07/2022 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số