• Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung của tâm lý học hướng nghiệp; Những vấn đề tâm lý học của hoạt động hướng nghiệp; Những vấn đề tâm lý học của hoạt động chọn nghề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   120 p vlute 25/12/2021 12 0

 • Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 - ThS. Phạm Mạnh Hà

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Tâm lý học hướng nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Một số yếu tố tâm lý cá nhân trong họat động chọn nghề; Chuyên đề tư vấn nghề và các vấn đề lý luận cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p vlute 25/12/2021 11 0

 • Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Xây dựng lực vũ trang nhân dân Việt Nam với mục tiêu nhằm bồi dưỡng cho sinh viên nắm được những đặc điểm, quan điểm và nguyên tắc, phương hướng cơ bản và những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong tình hình mới, từ đó góp phần xây dựng tình cảm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng...

   26 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Nghệ thuật quân sự Việt Nam với mục tiêu nhằm trang bị cho sinh viên những nội dung cơ bản về nghệ thuật đánh giặc giữ nước của tổ tiên ta, nghệ thuật quân sự Việt Nam từ khi có Đảng và đồng thời vận dụng những nội dung đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

   41 p vlute 25/12/2021 10 0

 • Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Điều lệnh đội ngũ với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên biết và làm đúng động tác: Nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, đi đều; đứng lại; đổi chân trong khi đi; giậm chân; đổi chân; đứng lại đi đều; động tác chào. Làm cơ sở vận dụng trong quá trình học tập và vận dụng vào thực tế sau này.

   29 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa với mục tiêu nhằm giới thiệu cho sinh viên nắm mục đích, đối tượng, tính chất, đặc điểm, quan điểm cơ bản và nội dung chuẩn bị tiến hành chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc, làm cơ sở nghiên cứu nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong chiến tranh nhân dân bảo...

   25 p vlute 25/12/2021 8 0

 • Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sự - CN. Trần Minh Quyền

  Bài giảng Sử dụng bản đồ địa hình quân sựgiới thiệu cho sinh viên hiểu biết về khái niệm, tác dụng, cấu tạo, cách thể hiện nội dung trên bản đồ và sử dụng bản đồ địa hình quân sự. Làm cơ sở cho nghiên cứu, học tập và sử dụng bản đồ sau này.

   26 p vlute 25/12/2021 7 0

 • Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh - CN. Nguyễn Công Hùng

  Bài giảng Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh với mục tiêu nhằm giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung cơ bản và những giải pháp của việc kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh ở nước ta hiện nay.

   41 p vlute 25/12/2021 29 0

 • Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu dụng cụ và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Hình chiếu trục đo; Biểu diễn vật thể; Ký hiệu sơ đồ hệ thống điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vlute 24/12/2021 16 0

 • Bài giảng An toàn giao thông đường ô tô - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Bài giảng An toàn giao thông đường ô tô - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

  Bài giảng An toàn giao thông đường ô tô gồm 5 chương đã đưa ra những khái niệm mới về An toàn giao thông và rủi ro tai nạn; Giới thiệu những mô hình nghiên cứu tai nạn trên thế giới; Mức độ tác động của yếu tố hình học đường ô tô lên rủi ro tai nạn, kèm theo những giải pháp thiết kế xử lý điểm đen thực tiễn tại Việt Nam và đặc điểm...

   134 p vlute 24/12/2021 12 0

 • Bài giảng Quản lý xây dựng đô thị - KS. Hồ Nhật Linh

  Bài giảng Quản lý xây dựng đô thị - KS. Hồ Nhật Linh

  Bài giảng Quản lý xây dựng đô thị cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về quản lý xây dựng đô thị; quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý hoạt động xây dựng tại đô thị; thanh tra, xử lý vi phạm xây dựng đô thị;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vlute 24/12/2021 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị - Nguyễn Mạnh Hà

  Bài giảng Kỹ thuật chiếu sáng đô thị được biên soạn làm tài liệu giảng dạy chính thức cho ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Trường Đại học kiến trúc Đà Nẵng. Nội dung bài giảng gồm có 9 chương, trình bày cụ thể như sau: Lịch sử chiếu sáng nhân tạo và vai trò của nó; Khái niệm cơ bản và các đại lượng đo ánh sáng; Mắt người và sự...

   175 p vlute 24/12/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số