• Bài giảng Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - TS. Bùi Thế Duy

  Bài giảng Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - TS. Bùi Thế Duy

  Mục tiêu của bài giảng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản để xây dựng khả năng thiết kế tốt cho những hệ thống tương tác ở các mức kỹ thuật, tính năng và nhận thức (cognitive) thông qua sự hiểu biết về các thách thức đang đối mặt với những người dùng của một hệ thống; thu được một quy trình làm việc...

   141 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III - TS. Bùi Xuân Diệu

  Bài giảng Giải tích III trang bị cho người học những kiến thức về: Đại cương về chuỗi số, chuỗi số dương, chuỗi số với số hạng có dấu bất kì, chuỗi hàm số, chuỗi lũy thừa, chuỗi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   106 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp – ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp – ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp gồm có 5 chương với nội dung chính của từng chương như sau: Quản trị tài sản ngắn hạn, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu, các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, kế hoạch tài chính và dự báo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Tài liệu giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp – GV. Hà Thị Thủy

  Tài liệu giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp – GV. Hà Thị Thủy

  Nội dung chính của bài giảng Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về các vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp; cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích hợp theo yêu cầu thực tê; biết phân loại các dự án đầu tư, biết căn cứ vào các tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của...

   143 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ

  Bài giảng gồm có 7 chương với những nội dung chính như sau: Chương I: những kiến thức cơ bản về nhà nước; chương II: những kiến thức cơ bản về pháp luật; chương III: hệ thống pháp luật; chương IV: quan hệ pháp luật; chương V: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; chương VI: pháp chế xã hội chủ nghĩa; chương VII: một số...

   248 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Thiết kế mạch logic và analog – ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền Thông

  Bài giảng Thiết kế mạch logic và analog – ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền Thông

  Bài giảng Thiết kế mạch logic và analog gồm có 3 chương cụ thể như sau: Chương i: đại số boole và các linh kiện điện tử số, chương 2: thiết kế mạch logic tổ hợp, chương 3: mạch tuần tự. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   82 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng môn Điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Điện tử số - ThS. Trần Thúy Hà

  Bài giảng môn Điện tử số gồm có 9 chương như sau: Chương 1: hệ đếm, chương 2: đại số boole và các phương pháp biểu diễn hàm, chương 3: cổng logic TTL và CMOS, chương 4: mạch logic tổ hợp, chương 5: mạch logic tuần tự, chương 6: mạch phát xung và tạo dạng xung, chương 7: bộ nhớ bán dẫn, chương 8: cấu kiện logic khả trình (PLD), chương 9: ngôn ngữ mô...

   273 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết mạch điện - Cung Thành Long

  Bài giảng Lý thuyết mạch điện - Cung Thành Long

  Bài giảng "Lý thuyết mạch điện" được biên soạn bởi Cung Thành Long có nội dung trình bày khái niệm về mô hình mạch điện; đặc điểm của mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hoà; phương pháp giải mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hoà; quan hệ tuyến tính và các hàm truyền đạt của mạch điện tuyến tính,... Mời các...

   213 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Đặc điểm và quy luật tâm lý cá nhân

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Đặc điểm và quy luật tâm lý cá nhân

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 2: Đặc điểm và quy luật tâm lý cá nhân. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: đặc điểm tâm lý cá nhân; các quy luật tâm lý cá nhân; quy luật tâm lý hành vi; quy luật tâm lý lợi ích; quy luật tâm lý tình cảm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 3: Đặc điểm và các quy luật tâm lý tập thể lao động. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: những vấn đề chung về tập thể lao động; những quy luật tâm lý của tập thể lao động; mâu thuẫn trong tập thể lao động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Tâm lý nhà lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Tâm lý nhà lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 4: Tâm lý nhà lãnh đạo và ê kíp lãnh đạo. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm tâm lý của nhà lãnh đạo; những phẩm chất tâm lý của nhà lãnh đạo; ê kíp lãnh đạo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vlute 25/11/2022 3 0

 • Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh

  Bài giảng Tâm lý quản trị kinh doanh - Chương 5: Tâm lý trong hoạt động kinh doanh. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm và đặc điểm của hoạt động kinh doanh; đặc điểm tâm lý người mua; đặc điểm tâm lý người bán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vlute 25/11/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số