• Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

  Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non

  Bài giảng Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mầm non gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động vui chơi cho trẻ ở trường mầm non; Phương pháp hướng dẫn trò chơi ở trường mầm non; Người lớn với sự hình thành và phát triển trò chơi trẻ em; Tổ chức hoạt động vui chơi theo chế độ sinh hoạt của trẻ em trường mầm...

   70 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực; Các bài toán đặc biệt của tĩnh học; Động học của chất điểm; Các chuyển động của vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p vlute 27/08/2021 26 0

 • Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết động lực học chất điểm. Các định lý tổng quát của động lực học. Nguyên lý D'alembert. Nguyên lý di chuyển khả dĩ. Các khái niệm cơ bản. Các trường hợp thanh chịu lực đơn giản thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p vlute 27/08/2021 22 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy cung cấp một lượng kiến thức có hệ thống, cụ thể, dễ áp dụng giúp cho người đọc nhanh chóng lựa chọn các nội dung về lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí, nguyên nhân gây sai số trong quá trình gia công, đồ gá gia công cơ....

   172 p vlute 27/08/2021 32 0

 • Bài giảng Nền móng

  Bài giảng Nền móng

  Bài giảng Nền móng gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về nền móng; Móng nông; Móng cọc; Xử lý và gia cố nền. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vlute 27/08/2021 19 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 0 Giới thiệu môn học địa chất công trình nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về điều kiện địa chất, giới thiệu các phương pháp khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất; Sinh viên có thể nắm được mối quan hệ qua lại giữa công trình với môi trường và các quá trình địa chất.

   27 p vlute 27/08/2021 19 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.1 Các loại đá trong vỏ quả đất và địa tầng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đất đá và khoáng vật; Sự hình thành khoáng vật; Các đặc trưng cơ bản của đá; Quá trình magma và sự hình thành đá magma; Phân loại đá magma; Thành phần khoáng vật của đá magma; Kiến trúc, cấu tạo của...

   41 p vlute 27/08/2021 18 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.2 Đá trầm tích cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự hình thành đá trầm tích; Phân loại đá trầm tích; Thành phần khoáng vật của đá trầm tích; Cấu tạo, kiến trúc đá trầm tích; Thế nằm của đá trầm tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 27/08/2021 15 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.3 Đá biến chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự hình thành đá biến chất; Phân loại đá biến chất; Thành phần khoáng vật của đá biến chất; Kiến trúc và cấu tạo của đá biến chất; Thế nằm của đá biến chất; Một số loại đá biến chất chính.

   24 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 1.4 Địa tầng và thời gian địa chất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tuổi của đất đá và hiện tượng địa chất; Phân chia địa tầng; Chỉnh hợp và bất chỉnh hợp; Thời gian địa chất – Niên biểu địa chất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vlute 27/08/2021 13 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.1 Phong hóa cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phong hóa; Các hình thức phong hoá đá; Tầng tàn tích và các đặc trưng địa chất công trình của nó; Các vấn đề cần điều tra và biện pháp xử lý tầng phong hóa trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 27/08/2021 14 0

 • Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 - Dr.-Ing. Nguyễn Quang Tuấn

  Bài giảng Địa chất công trình: Chương 2.2 Trượt lở mái dốc cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa và các khái niệm; Các nguyên nhân gây trượt lở; Các yếu tố ảnh hưởng trượt lở; Phân loại trượt lở mái dốc; Các giải pháp phòng chống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vlute 27/08/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số