• Ebook Whey protein production, chemistry, functionality, and applications - Mingruo Guo, The University of Vermont

  Ebook Whey protein production, chemistry, functionality, and applications - Mingruo Guo, The University of Vermont

  Whey Protein Production, Chemistry, Functionality and Applications explores the science and technology behind the rapidly increasing popularity of this most versatile of dairy by-products. With its richly nutritious qualities, whey protein has been widely used in the food industry for many years. The last decade has, however, seen manufacturers develop many innovative and exciting new applications for it, both in food and other areas. Taking...

   274 p vlute 28/11/2023 10 0

 • Giáo trình Virut học (Dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành vi sinh vật)

  Giáo trình Virut học (Dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành vi sinh vật)

  Giáo trình Virut học (Dành cho sinh viên và học viên cao học chuyên ngành vi sinh vật) gồm 6 chương: Chương 1 mở đầu và sơ lược lịch sử, chương 2 hình thái và cấu trúc của virut, chương 3 đặc tính của virut, chương 4 sinh học phân tử của virus, chương 5 các nhóm virut gây bệnh, chương 6: những vấn đề có liên quan đến virut.

   197 p vlute 28/11/2023 10 0

 • Ebook Thực phẩm chức năng (Functional food): Phần 2

  Ebook Thực phẩm chức năng (Functional food): Phần 2

  Ebook Thực phẩm chức năng (Functional food): Phần 2 gồm có những chương: Chương 10: 101 thành phần thường dùng trong thực phẩm chức năng, chương 11: chính sách phát triển thực phẩm chức năng.

   564 p vlute 28/11/2023 10 0

 • Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 2 - PGS Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 2 - PGS Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 2 gồm có 2 chương: Chương 4: Ảnh hưởng chất độc đến cơ thể sinh vật, Chương 5: Phương pháp xác định độc tính sinh tháí.

   76 p vlute 28/11/2023 15 0

 • Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 1 - PGS Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 1 - PGS Trịnh Thị Thanh

  Giáo trình Độc học sinh thái: Phần 1 gồm có 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về độc học sinh thái, Chương 2: Mối quan hệ và định luật sinh thái, Chương 3: Sự chuyển hóa và đặc điểm của độc chất khi gây tác động đến cơ thể sinh vật.

   67 p vlute 28/11/2023 15 0

 • Tài liệu học phần Enzyme và protein – GV. Trương Văn Xạ

  Tài liệu học phần Enzyme và protein – GV. Trương Văn Xạ

  Tài liệu học phần Enzyme và protein gồm có 4 chương: Chương 1 giới thiệu, chương 2 động học enzyme, chương 3 nguồn thu enzyme và ứng dụng của enzyme, chương 4 kỹ thuật thu hồi sản phẩm.

   55 p vlute 28/11/2023 29 0

 • Tài liệu môn học Công nghệ lên men - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

  Tài liệu môn học Công nghệ lên men - Trường Đại học SPKT Vĩnh Long

  Tài liệu môn học Công nghệ lên men gồm có 4 chương: Chương 1: khái quát về lên men thực phẩm, chương 2: nước và nguyên liệu trong sản xuất lên men, chương 3: sản xuất rượu – cồn etylic, chương 4: sản xuất rượu vang.

   70 p vlute 28/11/2023 16 0

 • Ebook Sinh học phân tử (Khái niệm - Phương pháp - ứng dụng) - TS. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương

  Ebook Sinh học phân tử (Khái niệm - Phương pháp - ứng dụng) - TS. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương

  Quyển sách được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học một số kiến thức về Sinh học phân tử. Sách gồm ba phần : Phần I: Các khái niệm cơ bản liên quan đến cấu trúc, Phần II : Một số phương pháp cơ bản trong sinh học, Phần III: Một số ứng dụng của Sinh học phân tử.

   304 p vlute 28/11/2023 11 0

 • Giáo trình Sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

  Giáo trình Sinh học phân tử - Võ Thị Hương Lan

  Ebook Sinh học phân tử gồm có: chương 1: cấu trúc genome; chương 2: cấu trúc và hoạt động của gen; chương 3: các cơ chế sửa chữa và tổng hợp adn; chương 4: tái tổ hợp di truyền; chương 5: adn tái tổ hợp; chương 6: vận chuyển protein trong tế bào.

   204 p vlute 28/11/2023 15 0

 • Giáo trình Sinh học đại cương (Lý thuyết và thực hành)

  Giáo trình Sinh học đại cương (Lý thuyết và thực hành)

  Trình bày nội dung có 2 phần chính: Phần A: Lý thuyết (chuyên khảo): Chương 1: Cấu trúc của tế bào, Chương 2: Cấu trúc màng và sự trao đổi chất qua màng tế bào, Chương 3: Sự hô hấp tế bào, Chương 4: Sự quang hợp, Chương 5: Phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất. Phần B: Thực hành (hướng dẫn thực hành).

   171 p vlute 28/11/2023 14 0

 • Giáo trình Công nghệ di truyền - TS. Trần Nhân Dũng, ThS. Nguyễn Thị Pha, ThS. Đỗ Tấn Khang

  Giáo trình Công nghệ di truyền - TS. Trần Nhân Dũng, ThS. Nguyễn Thị Pha, ThS. Đỗ Tấn Khang

  Giáo trình Công nghệ di truyền này được soạn cho sinh viên cử nhân các ngành nông nghiệp, chọn giống cây trồng & vật nuôi, sinh học và công nghệ sinh học. Nội dung giáo trình bao gồm những kỹ thuật phổ biến và các ứng dụng trong nghiên cứu công nghệ di truyền.

   192 p vlute 28/11/2023 17 0

 • Giáo trình Thực hành động vật học (Phần hình thái – giải phẫu) - Lê Trọng Sơn

  Giáo trình Thực hành động vật học (Phần hình thái – giải phẫu) - Lê Trọng Sơn

  Giáo trình Thực hành Động vật học (phần hình thái – giải phẫu) dùng để giảng dạy cho sinh viên đang theo học ở khoa Sinh học của các trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm và các khoa liên quan đến ngành sinh học thuộc các trường thành viên khác trong Đại học Huế. Ngoài ra còn được sử dụng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên của các...

   135 p vlute 28/11/2023 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute600vi