• Ebook English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn: Phần 1

  Ebook English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn: Phần 1

  Cuốn sách "English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn" được biên soạn nhằm tăng cường kỹ năng giao tiếp cho các nhân viên nhà hàng khách sạn, giúp họ tự tin đối thoại và làm việc với các khách du lịch là người nước ngoài. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   99 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn: Phần 2

  Ebook English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn: Phần 2

  Cuốn sách "English for Hotel Service - Tiếng Anh dịch vụ khách sạn" được thiết kế với các chủ đề và các tình huống đối thoại diễn ra trong thực tế công việc, do đó giúp bạn học vừa học vừa thực hành để đạt hiệu quả cao trong giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   102 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn" giới thiệu đến các bạn nhiều ngữ cảnh về đàm thoại trong khách sạn như tại quầy thu ngân, phòng tiếp tân, những dịch vụ linh tinh, khách than phiền, tại phòng ăn, khi khách rời khỏi khách sạn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   135 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn: Phần 2

  Cuốn sách "Tiếng Anh đàm thoại dành cho nhân viên Khách sạn"được biên soạn gồm nhiều bài mẫu đối thoại và có tiếng Việt giải nghĩa mỗi câu và có phần bài tập áp dụng các bạn sẽ hiểu rõ và nắm bắt nội dung từng ngữ cảnh đàm thoại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

   191 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng: Phần 1

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng" được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những người làm việc trong lĩnh vưc nhà hàng, khách sạn có thêm tài liệu để tham khảo và học tập. Nội dung cuốn sách bao gồm các chủ đề chính như sau: Những câu tiếng Anh thường dùng trong khách sạn; tại đại sảnh, dịch vụ tại phòng, khu ăn...

   226 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng: Phần 2

  Cuốn sách "Tiếng Anh trong ngành Kinh doanh Khách sạn và Nhà hàng" sẽ hướng dẫn các mẫu, tình huống đàm thoại quen thuộc thường dùng trong các khách sạn và nhà hàng. Sách được chia thành thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   183 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 1

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 1 này trình bày về...

   164 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Ebook Vùng đất Nam Bộ (Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII): Phần 2

  Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 2 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ VII, phần 2 này trình bày về...

   136 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 1 - Huỳnh Thái Hoàng

  Tài liệu "Hệ thống điều khiển thông minh" trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý thuyết và ứng dụng các kỹ thuật thông minh trong việc thiết kế các hệ thống điều khiển. Phần 1 của tài liệu cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tổng quan điều khiển thông minh; hệ mờ; mạng thần kinh; giải thuật di truyền; điều khiển trực tiếp;... Mời...

   231 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  Ebook Hệ thống điều khiển thông minh: Phần 2 - Huỳnh Thái Hoàng

  "Hệ thống điều khiển thông minh" được biên soạn nhằm mục đích làm tài liệu tham khảo cho học viên cao học các ngành Tự động hóa, Cơ điện tử, Công nghệ chế tạo máy khi học môn Hệ thống điều khiển thông minh. Phần 2 của tài liệu tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: nhận dạng hệ phi tuyến; điều khiển dựa vào mô hình; điều...

   189 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 1

  Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 1

  Cuốn sách "Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh" tập trung vào một số ứng dụng trong rất nhiều ứng dụng được tích hợp trong đó cùng với những kiến thức đã học được trong môn học cung cấp điện và hệ thống điện, sau đó là kết luận những gì rút ra được trong quá trình nghiên cứu đó....

   51 p vlute 23/09/2022 4 0

 • Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 2

  Ebook Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Ứng dụng phần mềm ETAP trong công nghệ lưới điện thông minh" trình bày các nội dung: Tính toán lựa chọn máy biến áp, tối ưu lắp đặt tụ bu, phối hợp và bảo vệ quá dòng mạng điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vlute 23/09/2022 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số