• Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process

    Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process

    Bài giảng Tiếng Anh Unit 4: The roles of the teacher and learners in the learning process giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về vai trò của giáo viên và học viên trong quá trình học tập. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này, mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

     29 p vlute 27/07/2015 85 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook