• Bài giảng Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp

    Bài giảng Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp

    Bài giảng "Nghề sữa chữa thiết bị điện công nghiệp" trình bày nguyên tắc, tiêu chuẩn, qui ước vẽ điện để đọc, phân tích các sơ đồ điện thuộc các lĩnh vực như: chiếu sáng, cung cấp điện, thiết bị điện tử.

     57 p vlute 24/09/2018 299 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số