• Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM)

    Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM)

    Bài thuyết trình: Thuật toán máy hỗ trợ vector (support vector machine-SVM) có kết cấu gồm 3 chương. Chương I - Phát biểu bài toán, trình bày tóm tắt về phân lớp dữ liệu, tại sao lại sử dụng thuật toán SVM để phân lớp dữ liệu? Chương II - Thuật toán máy hỗ trợ vector(SVM) trình bày định nghĩa, mục đích, mô hình giải thuật, các câu hỏi, giải quyết,...

     37 p vlute 16/12/2014 542 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số