• Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 4: Nhập môn luật kinh tế trình bày về các mô hình kinh tế, sự điều tiết kinh tế nhà nước, vai trò chức năng của nhà nước, hình thức pháp luật, nguồn luật kinh tế, pháp luật kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

   5 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 5 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 5 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nhằm giúp các bạn sinh viên và các thầy cô có thêm tư liệu phục vụ quá trình giảng dạy và học tập. Dưới đây là bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 5: Khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ trong kinh doanh trình bày về quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh doanh, văn bằng bảo hộ, thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ, nâng cao hiệu quả khai...

   7 p vlute 29/03/2018 11 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Chuyên đề 2: Địa vị pháp lý của các chủ thể kinh doanh thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh trình bày về quy chế pháp lý chung doanh nghiệp, chế độ pháp lý về các loại hình doanh nghiệp, mục đích bản chất của doanh nghiệp. Tài liệu này giúp ích cho giảng viên và các bạn sinh viên trong quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

   8 p vlute 29/03/2018 5 0

 • Bài giảng Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật về thuế

  Bài giảng Pháp luật về thuế trình bày về hệ thống thuế Việt Nam như: thuế môn bài (MB); thuế giá trị gia tăng (GTGT); thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); thuế tài nguyên (TNg); thuế thu nhập cá nhân (TNCN); thuế nhà đất (NĐ); thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN); tiền thuê đất (TĐ); tiền sử dụng đất (SDD); phí, lệ...

   161 p vlute 29/03/2018 12 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 4 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 4 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nội dung chuyên đề 4: Pháp luật về hợp hợp đồng trong kinh doanh thương mại thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh trang bị cho sinh viên biết khái niệm hợp đồng, phân loại hợp đồng, nguyên tắc áp dụng pháp luật, hợp đồng dân sự, hợp đồng trong hoạt động thương mại. Mời các bạn tham khảo.

   7 p vlute 29/03/2018 11 0

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 6 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Bài giảng Pháp luật kinh doanh: Chuyên đề 6 - PGS.TS. Trần Văn Nam

  Nội dung bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 6: Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trình bày về xung đột là gì, phân loại tranh chấp kinh doanh, các chiến lược quản lý xung đột, các hình thức giải quyết tranh chấp,... Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   6 p vlute 29/03/2018 10 0

 • Bài giảng Luật Thương mại - ThS . Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng Luật Thương mại - ThS . Nguyễn Thái Bình

  Bài giảng này giới thiệu tổng quan về Thương mại, Luật thương mại và Luật áp dụng trong hoạt động thương mại; các nội dung của Luật thương mại Việt Nam 2005; các nội dung quan trọng của Luật thương mại quốc tế; những căn cứ pháp lý vận dụng trong các hoạt động thương mại cụ thể và các bài tập tình huống thực tế. Mời tham khảo.

   64 p vlute 29/03/2018 7 0

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương

  Tập bài giảng Pháp luật đại cương cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước, những vấn đề cơ bản của pháp luật, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hệ thống pháp luật và quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   125 p vlute 29/03/2018 9 0

 • Bài giảng Khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế

  Bài giảng Khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế

  Bài giảng Khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế gồm có các nội dung chính sau: Những quy định chung về khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế; hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh; các trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh. Mời các bạn tham khảo.

   44 p vlute 29/03/2018 5 0

 • Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt - Trần Thế Viên

  Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt - Trần Thế Viên

  Bài giảng Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt gồm có các nội dung chính sau: Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế tiêu thụ đặc biệt; đối tượng chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế tiêu thụ đặc biệt. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   47 p vlute 29/03/2018 7 0

 • Bài giảng Luật Thuế bảo vệ môi trường - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng Luật Thuế bảo vệ môi trường - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng này trình bày những nội dung cơ bản trong Luật Thuế bảo vệ môi trường như: Đối tượng chịu thuế điều, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, phương pháp tính thuế, căn cứ tính thuế, thời điểm tính thuế điều, khai thuế - nộp thuế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vlute 29/03/2018 7 0

 • Bài giảng Luật Thuế tài nguyên - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng Luật Thuế tài nguyên - Vũ Đức Hiển

  Bài giảng Luật Thuế tài nguyên trình bày những nội dung liên quan như: Đối tượng chịu thuế; người nộp thuế; căn cứ tính thuế; sản lượng tài nguyên tính thuế; giá tính thuế tài nguyên; thuế suất thuế tài nguyên; khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế; miễn, giảm thuế tài nguyên. Mời các bạn tham khảo.

   65 p vlute 29/03/2018 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook