• Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 2 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm chế độ chính trị, các hình thức thực hiện quyền lực nhà nước, hệ thống chính trị nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   41 p vlute 26/07/2019 70 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về ngành luật hiến pháp việt nam, lý luận về hiến pháp, lịch sử lập hiến Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p vlute 26/07/2019 59 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 3 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các nguyên tắc hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo hiến pháp 2013,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p vlute 26/07/2019 57 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 4 trình bày về "khái quát về bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Khái niệm về bộ máy nhà nước, các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa chủ nghĩa Việt Nam.

   57 p vlute 26/07/2019 60 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 5 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Chương 1 giúp người học hiểu về "ghi tiêu đề chương". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái quát về chế độ bầu cử, các nguyên tắc bầu cử, nội dung cơ bản của pháp luật bầu cử nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vlute 26/07/2019 55 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 6 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, kỳ họp quốc hội, đại biểu và đoàn đại biểu quốc hội.

   53 p vlute 26/07/2019 56 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 7 cung cấp cho người học các kiến thức: Vị trí pháp lý của chủ tịch nước, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch nước,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p vlute 26/07/2019 59 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 8 trình bày về "Chính phủ". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Vị trí pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động,...

   26 p vlute 26/07/2019 64 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 9 giúp người học hiểu về "Tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các nguyên tác tổ chức và hoạt động,....

   69 p vlute 26/07/2019 52 0

 • Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 - ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo

  Bài giảng Luật hiến pháp Việt Nam: Bài 10 sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Vị trí, tính chất pháp lý, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân, kỳ họp Hội đồng nhân dân.

   71 p vlute 26/07/2019 54 0

 • Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 1 trình bày một số khái niệm và nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, sự phát triển của luật hôn nhân và gia đình Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến nay, kết hôn và hủy kết hôn trái pháp luật theo luật hôn nhân và gia đình,...

   163 p vlute 30/06/2019 68 0

 • Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 2

  Giáo trình Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung về nghĩa vụ và quyền của cha mẹ và con theo luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, quyền và nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu...

   224 p vlute 30/06/2019 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
Hỗ trực trực tuyến Facebook