• Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khái niệm Luật Dân sự Việt Nam; quan hệ pháp Luật Dân sự; giao dịch dân sự; thời hạn, thời hiệu; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   445 p vlute 22/07/2022 39 0

 • Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Giáo trình Luật Dân sự: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài....

   370 p vlute 22/07/2022 42 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Khái niệm, nhiệm cụ của luật hình sự và khoa học luật hình sự, lịch sử luật hình sự Việt Nam, các nguyên tắc của luật hình sự Việt Nam, đạo luật hình sự, trách nhiệm, khái niệm tội phạm và phân loại tội phạm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   191 p vlute 22/07/2022 34 0

 • Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Luật hình sự trình bày các nội dung: Cấu thành phạm tội, khách thể của tội phạm, chủ thể của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm, các giai đoạn phạm tội, đồng phạm, các tình tiết loại trừ trách nhiệm hình sự, quyết định hình phạt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   251 p vlute 22/07/2022 32 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 26/08/2021 137 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, khái niệm pháp luật những vấn đề cơ bản về pháp luật; bản chất của pháp luật; Thuộc tính của pháp luật; Chức năng, vai trò của pháp luật; Quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; Kiểu pháp luật,...

   36 p vlute 26/08/2021 131 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc nhà nước; Khái niệm, bản chất nhà nước; Thuộc tính nhà nước; Chức năng nhà nước; Kiểu và hình thức nhà nước; Bộ máy nhà nước; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   69 p vlute 26/08/2021 192 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ pháp luật; Qui phạm pháp luật; Hệ thống pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vlute 26/08/2021 123 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Luật hiến pháp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hiến pháp; Một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 26/08/2021 183 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Pháp luật lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật lao động; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Thời gian làm việc, nghỉ ngơi; Bảo hiểm xã hội; Tranh chấp lao động; Quyền, nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ; Công đoàn.

   44 p vlute 26/08/2021 160 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 Luật hành chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hành chính; Một số nội dung cơ bản của luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 26/08/2021 120 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 Luật dân sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vlute 26/08/2021 131 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số