• Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thực hiện pháp luật; Vi phạm pháp luật; Trách nhiệm pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p vlute 26/08/2021 22 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc, khái niệm pháp luật những vấn đề cơ bản về pháp luật; bản chất của pháp luật; Thuộc tính của pháp luật; Chức năng, vai trò của pháp luật; Quan hệ pháp luật - các hiện tượng xã hội khác; Kiểu pháp luật,...

   36 p vlute 26/08/2021 17 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguồn gốc nhà nước; Khái niệm, bản chất nhà nước; Thuộc tính nhà nước; Chức năng nhà nước; Kiểu và hình thức nhà nước; Bộ máy nhà nước; Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   69 p vlute 26/08/2021 21 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan hệ pháp luật; Qui phạm pháp luật; Hệ thống pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vlute 26/08/2021 20 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 5 Luật hiến pháp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật hiến pháp; Một số nội dung cơ bản của hiến pháp năm 2013. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p vlute 26/08/2021 21 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 Pháp luật lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật lao động; Hợp đồng lao động; Tiền lương; Thời gian làm việc, nghỉ ngơi; Bảo hiểm xã hội; Tranh chấp lao động; Quyền, nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ; Công đoàn.

   44 p vlute 26/08/2021 15 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 6 Luật hành chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hành chính; Một số nội dung cơ bản của luật hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vlute 26/08/2021 19 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 8 Luật dân sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung về luật dân sự; Một số nội dung cơ bản của bộ luật dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p vlute 26/08/2021 17 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 9 Luật hôn nhân và gia đình cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về luật hôn nhân và gia đình; Một số nội dung cơ bản về luật hôn nhân và gia đình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 - TS. Nguyễn Nam Hà

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 10 Luật hình sự và luật tố tụng hình sự cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát Luật hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật hình sự; Khái quát Luật tố tụng hình sự; Một số nội dung cơ bản về Luật tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vlute 26/08/2021 13 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 1 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 1: Khái niệm và các nguyên tắc của luật Tố tụng dân sự Việt Nam" tìm hiểu khái niệm vụ việc dân sự, vụ án dân sự, việc dân sự và Luật Tố tụng dân sự; quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự và phương pháp điều chỉnh của Luật Tố tụng dân sự; các nguyên tắc điều chỉnh...

   22 p vlute 25/03/2021 63 0

 • Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng Luật tố tụng Dân sự: Bài 2 - TS. Nguyễn Thị Thu Hà

  "Bài giảng Luật tố tụng Dân sự - Bài 2: Thẩm quyền của tòa án nhân dân" giúp người học xác định được các loại vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án theo thủ tục tố tụng dân sự; thẩm quyền của Tòa án các cấp; thẩm quyền theo lãnh thổ của Tòa án.

   26 p vlute 25/03/2021 60 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số