• Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan: Phần 1

  Kỷ yếu hội thảo khoa học Đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan: Phần 1

  "Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan" bao gồm một số bài viết tham luận, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực đào tạo ngành Toán kinh tế và sử dụng nhân lực của ngành. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có một số bài viết như: Mở ngành...

   172 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan: Phần 2

  Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan: Phần 2

  "Kỷ yếu hội thảo khoa học đào tạo ngành Toán kinh tế trong bối cảnh hiện nay và các vấn đề liên quan" bao gồm một số bài viết tham luận, ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực đào tạo ngành Toán kinh tế và sử dụng nhân lực của ngành. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 2 này gồm có một số bài viết như: Phân...

   150 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp – ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp – ĐH Ngân hàng Tp. HCM

  Bài giảng môn học Quản trị tài chính doanh nghiệp gồm có 5 chương với nội dung chính của từng chương như sau: Quản trị tài sản ngắn hạn, hoạch định ngân sách vốn đầu tư, chính sách cổ tức và mua lại cổ phiếu, các nguồn tài trợ của doanh nghiệp, kế hoạch tài chính và dự báo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Tài liệu giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp – GV. Hà Thị Thủy

  Tài liệu giảng dạy môn học Tài chính doanh nghiệp – GV. Hà Thị Thủy

  Nội dung chính của bài giảng Tài chính doanh nghiệp cung cấp cho sinh viên những kiến thức khái quát về các vấn đề chung của tài chính doanh nghiệp; cách tính lãi và chiết khấu dòng tiền về các thời điểm thích hợp theo yêu cầu thực tê; biết phân loại các dự án đầu tư, biết căn cứ vào các tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá tính hiệu quả của...

   143 p vlute 25/11/2022 5 0

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ

  Bài giảng Pháp luật đại cương - Cao đẳng Kinh Tế - Công Nghệ

  Bài giảng gồm có 7 chương với những nội dung chính như sau: Chương I: những kiến thức cơ bản về nhà nước; chương II: những kiến thức cơ bản về pháp luật; chương III: hệ thống pháp luật; chương IV: quan hệ pháp luật; chương V: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý; chương VI: pháp chế xã hội chủ nghĩa; chương VII: một số...

   248 p vlute 25/11/2022 4 0

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 2

  Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Đầu tư quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Hiệp định đầu tư quốc tế, các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế, các TNC trong hoạt động đầu tư quốc tế, mua lại và sáp nhập (M&A) trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   225 p vlute 22/08/2022 39 0

 • Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 1

  Giáo trình Đầu tư quốc tế: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Đầu tư quốc tế" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Giới thiệu về môn học đầu tư quốc tế, tổng quan về đầu tư quốc tế, môi trường đầu tư quốc tế, tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   171 p vlute 22/08/2022 83 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán vồn bằng tiền và các khoản tạm ứng, kế hoạch đâu tư tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   293 p vlute 22/08/2022 25 0

 • Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Giáo trình môn Kế toán tài chính: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách giáo trình Kế toán tài chính trình bày các nội dung: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   442 p vlute 22/08/2022 25 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 3 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 3: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân biệt các khái niệm thu nhập và đo lường thu nhập, phân tích doanh thu và chi phí, các chỉ tiêu tài chính đo lường hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận và bài tập tình huống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vlute 22/08/2022 20 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 1 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 1: Tổng quan phân tích báo cáo tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích kinh doanh và phân tích báo cáo tài chính, mối quan hệ giữa các hoạt động tài chính và phân tích báo cáo tài chính, xác định các thông tin phân tích,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p vlute 22/08/2022 27 0

 • Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng môn Phân tích báo cáo tài chính: Bài 2 - TS. Trần Thị Thanh Tú

  Bài giảng "Phân tích báo cáo tài chính - Bài 2: Hoạt động tài chính cơ bản" cung cấp cho người học các kiến thức: Hiểu được các hoạt động tài chính cơ bản; đọc và hiểu các BCTC, mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính, tác động của thuế đến các BCTC, báo cáo tài chính hợp nhất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p vlute 22/08/2022 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số