• Giáo trình Chứng khoán

  Giáo trình Chứng khoán

  Giáo trình Chứng khoán có kết cấu gồm 10 chương: Chương 1 tổng quan về thị trường chứng khoán; chương 2 chứng khoán và phát hành chứng khoán; chương 3 sở giao dịch chứng khoán; chương 4 thị trường chứng khoán phi tập trung; chương 5 công ty chứng khoán; chương 6 các giao dịch chứng khoán; chương 7 lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; chương...

   290 p vlute 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 1

  Bài giảng Tài chính tiền tệ được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung gồm 2 phần lớn, phần 1 là những vấn đề cơ bản về tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính.

   71 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của Bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày Tài chính quốc tế, tiền tệ và lưu thông tiền tệ, tín dụng và lãi suất tín dụng, ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán quốc tế.

   96 p vlute 22/07/2022 13 0

 • Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Tâm lý học quản trị kinh doanh (In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tập thể sản xuất và kinh doanh, quản trị nhân sự trong sản xuất kinh doanh, chân dung nhân cách nhà kinh doanh, quảng cáo thương mại với tâm lý tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   126 p vlute 24/06/2022 23 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 2 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" tiếp tục trình bày những nội dung về các phương thức thanh toán quốc tế: phương thức chuyển tiền, phương thức ghi sổ, phương thức nhờ thu; chứng từ thanh toán quốc tế; vận đơn đường biển; vận đơn hàng không; chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt và...

   59 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong

  "Bài giảng Thanh toán quốc tế: Phần 1 - GS.TS.NGƯT Bùi Xuân Phong" có nội dung trình bày tổng quan về thanh toán quốc tế; cơ sở hình thành quan hệ thanh toán quốc tế; các văn bản pháp lý chủ yếu điều chỉnh quan hệ thanh toán quốc tế; tỷ giá hối đoái; phương pháp xác định tỷ giá hối đoái; các phương tiện thanh toán quốc tế: hối phiếu, lệnh phiếu,...

   61 p vlute 24/06/2022 17 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 10 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 10: Doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh học cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm thị trường cạnh tranh; doanh thu của doanh nghiệp cạnh tranh; sự tối đa hóa lợi nhuận; đường cung trong dài hạn; đường cung trong thị trường cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vlute 24/06/2022 21 0

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 9 - Lê Đình Thái

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 9: Chi phí sản xuất cung cấp cho học viên những kiến thức về khái niệm chi phí, tổng doanh thu, tổng chi phí và lợi nhuận; lợi nhuận kinh tế vs lợi nhuận kế toán; hàm sản xuất; sản phẩm biên; phân loại chi phí; hình dạng của các đường chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vlute 24/06/2022 19 0

 • Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 1 có nội dung trình bày tổng quan về kiểm toán tài chính; quy trình kiểm toán tài chính; kiểm toán chu trình bán hàng – phải thu; kiểm toán chu trình mua hàng – phải trả; kiểm toán chu trình tiền lương và nhân viên; kiểm toán chu trình tài sản cố định và đầu tư dài hạn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p vlute 24/05/2022 22 0

 • Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kiểm toán tài chính: Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về kiểm toán chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; các sai sót thường gặp trong chu trình tiếp nhận và hoàn trả vốn; kiểm toán vốn bằng tiền; các sai sót thường gặp trong chu trình vốn bằng tiền; kiểm toán báo cáo tài chính; kiểm toán các chỉ tiêu trên báo...

   102 p vlute 24/05/2022 23 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế - PGS.TS Trần Hoàng Ngân

  Tài liệu hướng dẫn học tập Thanh toán quốc tế cung cấp đến các bạn 9 bài học với những kiến thức tỷ giá hối đoái; thị trường hối đoái; các nghiệp vụ hối đoái và thị trường giao sau, tiền gửi ngoại tệ; hối phiếu; Cheque và thẻ thanh toán; phương thức chuyển tiền và ghi sổ; phương thức thanh toán nhờ thu; phương thức giao chứng từ nhận...

   132 p vlute 24/05/2022 20 0

 • Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán - Nguyễn Tiến Trung (Biên soạn)

  Giáo trình Nghiệp vụ thanh toán gồm có chương, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Hệ thống tiền tệ thế giới, tỷ giá hối đoái, thanh toán trong nền kinh tế thị trường, một số chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   109 p vlute 24/05/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số