• Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 1 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức tổng quan về thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   7 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 2 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce) chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về cơ sở kinh tế xã hội của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm, vai trò của CSHT KT-XH trong TMĐT, những yếu tố KT- XH ảnh hưởng tới TMĐT,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 3 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 3: Cơ sở hạ tầng pháp lý của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Vấn đề liên quan tới luật thương mại, vấn đề liên quan tới cá nhân, vấn đề liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 4 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 4: Cơ sở mạng của thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Mạng máy tính, trang mạng (website), cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 5 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 5: Thanh toán điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Hệ thống thanh toán điện tử đặc trưng, thanh toán offline và online, hệ thống ghi nợ và Hệ thống tín dụng, thanh toán Macro và Micro,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 6 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 6: An ninh trong thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Nguyên nhân trở ngại TMĐT phát triển, vấn đề an ninh cho các hệ thống TMĐT, các giao thức bảo mật, an ninh trong TMĐT.

   19 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 7 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 7: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chương này trình bày những nội dung: Thương mại điện tử B2C, các công cụ hỗ trợ khách hàng khi mua hàng trực tuyến, dịch vụ khách hàng và quản trị quan hệ khách hàng.

   36 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 8 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 8: Thương mại điện tử giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc điểm của TMĐT B2B, các phương thức TMĐT B2B, xây dựng hệ thống TMĐT của doanh nghiệp.

   30 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Bài giảng Thương mại điện tử (E-commerce): Chương 9 - Đỗ Thị Nhâm

  Chương 9: Sàn giao dịch thương mại điện tử. Chương này trình bày những nội dung: Khái niệm và đặc trưng của sàn giao dịch TMĐT, phân loại sàn giao dịch TMĐT, các phương thức giao dịch tại sàn giao dịch TMĐT.

   22 p vlute 24/02/2021 1 0

 • Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 1

  Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 1

  PR chính là việc tạo quan hệ tốt đẹp với công chúng của một tổ chức. Những công chúng đó bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cơ quan chính phủ, những người bạn của trái đất, những doanh nghiệp láng giềng, hoặc bất kỳ ai thực sự hoặc có thể chịu ảnh hưởng bởi điều chúng ta làm. Ý tưởng trong cuốn sách "100 ý tưởng PR tuyệt hay" được góp...

   123 p vlute 25/01/2021 19 2

 • Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 2

  Ebook 100 ý tưởng PR tuyệt hay: Phần 2

  Quyển sách "100 ý tưởng PR tuyệt hay" nhắm đến số lượng độc giả khá rộng. Nếu bạn không có kinh nghiệm gì về PR, nó sẽ cung cấp một số ý tưởng nền tảng; nếu bạn là một chuyên gia PR giàu kinh nghiệm, thì quyển sách này cs thể sẽ mang đến một vài ý tưởng mà bạn chưa mường tượng đến. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách...

   111 p vlute 25/01/2021 18 1

 • Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1

  Giáo trình Giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh: Phần 1 với các nội dung khái quát chung về giao tiếp, chức năng của giao tiếp; cấu trúc của hoạt động giao tiếp; cơ sở tâm lý của hành vi giao tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nội dung kiến thức, hỗ trợ quá trình học tập và nghiên cứu.

   63 p vlute 25/01/2021 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số