• Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tổng quan về hành vi người tiêu dùng; những vấn đề cơ bản về hành vi người tiêu dùng; phát triển và sử dụng thông tin về hành vi người tiêu dùng; ảnh hưởng của các nhân tố tâm lý cốt lõi; động cơ, khả năng và cơ hội; nhận thức; kiến thức và trí nhớ; thái...

   168 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Ebook Hành vi người tiêu dùng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hành vi người tiêu dùng" trình bày những nội dung chính sau: tiến trình ra quyết định; nhận biết vấn đề, tìm kiếm thông tin, đánh giá và ra quyết định; ảnh hưởng của giá trị, tính cách và lối sống đến hành vi người tiêu dùng; kết quả hành vi người tiêu dùng; hành vi người tiêu dùng biểu tượng; chấp nhận, phản đối và...

   207 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth

  Ebook Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth

  Ebook "Building routes to customers: Proven strategies for profitable growth" explains the powerful “Routes-to-Market” approach for driving profitable growth. World-class organizations including IBM, Microsoft, HP, Cisco, Hitachi, Adobe and Plantronics, and hundreds of smaller companies, have adopted RTM to develop and execute highly successful go-to-market strategies and tactics.

   212 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling

  Ebook Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling

  Ebook "Business process blueprinting: A method for customer-oriented business process modeling" addresses a problem of academic and practical relevance and includes, with the Business Process Blueprinting, a first solution. Most important, Michael Hewing links with his approach two disciplines that usually operate independently from each other. The Business Process Blueprinting bridges the existing gap between the two fields and incorporates...

   239 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan

  Ebook Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan

  Ebook "Consumer casualties: Exploring the economics of habit, information, and uncertainty in Japan" tries to examine the economics of habits via theoretical models and empirical testing of the models using micro and macro datasets, as they pertain to addressing various economics issues, including habit forming or addictive behaviors such as smoking and various forms of gambling.

   201 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Marketing your consulting services - Elaine Biech

  Ebook Marketing your consulting services - Elaine Biech

  Ebook "Marketing your consulting services" is a complete how-to guide that will help you develop and implement a dynamic marketing plan that will make your consulting business more visible to clients and more competitive in the marketplace. Written by Elaine Biech - one of the foremost experts in the field of consulting-this practical and easy-to-use resource includes useful guidance, practical ideas, special consulting.

   317 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Understanding consumer choice - Gordon R. Foxall

  Ebook Understanding consumer choice - Gordon R. Foxall

  Ebook "Understanding consumer choice" shows how attempts to relate consumers' attitudes and actions have implicitly incorporated measures of the very variables at the heart of a situational theory of consumer choice. These are the buyer's consumption history and the physical and social setting in which consumer behaviour occurs.

   279 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Wonder woman: Marketing secrets for the trillion-dollar customer

  Ebook Wonder woman: Marketing secrets for the trillion-dollar customer

  Ebook "Wonder woman: Marketing secrets for the trillion-dollar customer" are the most financially attractive target audience and buy the majority of products and services, so improving the way we market to women is the easiest and most effective business growth strategy. This book dispels the traditional stereotypes about women as consumers and creates a clear business case for marketing to women.

   256 p vlute 22/11/2023

 • Ebook Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập): Phần 1

  Ebook Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập)" gồm những nội dung chính sau: Chương I - Nhập môn về quản trị sản xuất và dịch vụ; Chương II - Dự báo; Chương III - Quyết định về sản phẩm, dịch vụ, công suất, công nghệ và thiết bị; Chương IV - Xác định địa điểm của doanh nghiệp; Chương V - Những chiến lược...

   222 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập): Phần 2

  Ebook Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quản trị sản xuất và dịch vụ (Lý thuyết và bài tập)" gồm những nội dung chính sau: Chương VI - Lập lịch trình sản xuất; Chương VII - Quản trị hàng tồn kho; Chương VIII - Hoạch định nhu cầu vật tư; Chương IX - Lý thuyết xếp hàng và ứng dụng trong các doanh nghiệp dịch vụ; Chương X - Bố trí mặt bằng;......

   243 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư): Phần 1 - Vũ Công Tuấn

  Ebook Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư): Phần 1 - Vũ Công Tuấn

  Phần 1 của cuốn sách "Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư)" gồm những nội dung chính sau: các khái niệm về dự án đầu tư; vai trò của dự án đầu tư trong phát triển ở Việt Nam; phân tích hiệu quả tài chính theo phương pháp không chiết khấu; phân tích hiệu quả tài chính theo phương pháp chiết khấu; phân tích độ an toàn tài...

   229 p vlute 23/10/2023

 • Ebook Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư): Phần 2 - Vũ Công Tuấn

  Ebook Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư): Phần 2 - Vũ Công Tuấn

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Quản trị dự án (Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư)" gồm những nội dung chính sau: bài tập thực hành phân tích kinh tế dự án sản xuất nước trái cây cô đặc; phân tích sản phẩm và thị trường; phân tích kỹ thuật - công nghệ và môi trường; phân tích tổ chức và quản lý; phân tích tài chánh; quản...

   362 p vlute 23/10/2023

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vlute
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvlute288528854vi