• Bài giảng Thủy lực và máy thủy lực - Nguyễn Đăng Phóng

    Bài giảng Thủy lực và máy thủy lực - Nguyễn Đăng Phóng

    Bài giảng Thủy lực và máy thủy lực có nội dung trình bày về thủy tĩnh học, cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình, tổn thất năng lượng, sức cản thủy lực, máy thủy lực, khái niệm về máy thủy lực, máy bơm. Tài liệu phục vụ cho các bạn sinh viên và giảng viên ngành Cơ khí tham khảo trong quá trình học tập, nghiên cứu và giảng...

     119 p vlute 10/08/2015 436 5

Hướng dẫn khai thác thư viện số