• Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật

  Bài giảng Hình họa vẽ kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Vật liệu dụng cụ và tiêu chuẩn trình bày bản vẽ; Vẽ hình học; Hình chiếu vuông góc; Hình chiếu trục đo; Biểu diễn vật thể; Ký hiệu sơ đồ hệ thống điện;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vlute 24/12/2021 27 0

 • Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm - Thạc Bình Cường

  Bài giảng Kiểm thử và bảo đảm chất lượng phần mềm - Thạc Bình Cường với mục tiêu cung cấp cho sinh viên công nghệ phần mềm có được kiến thức và kỹ năng về việc kiểm thử phần mềm, các công đoạn kiểm thử, các loại kiểm thử, công cụ kiểm thử, xây dựng tài liệu kiểm thử, dữ liệu kiểm thử. Và xây qui trình đảm bảo chất lượng...

   10 p vlute 24/12/2021 12 0

 • Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao

  Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao

  Bài giảng Thực tập Bảo dưỡng trang bị điện nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống thông tin; hệ thống gạt mưa, Bảo dưỡng và sửa chữa rửa kính và sấy kính; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nâng hạ kính và điều khiển ghế lái; Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống khóa cửa và chống trộm;...

   132 p vlute 24/12/2021 31 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 Động lực học cơ cấu và máy cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và mô hình nghiên cứu; Phương trình chuyển động của máy dưới dạng năng lượng (động năng); Các đại lượng thay thế và khâu thay thế; Phương trình chuyển động thực của cơ cấu và máy; Quy luật chuyển động thực của...

   37 p vlute 24/12/2021 18 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 Phân tích động học cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích động học cơ cấu; Bài toán vị trí và quỹ đạo; Các phương pháp cơ bản xác định vận tốc và gia tốc; Phân tích động học bằng phương pháp đồ giải;....Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vlute 24/12/2021 16 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 Phân tích lực cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích, nội dung và phương pháp phân tích lực cơ cấu; Các loại lực tác dụng lên cơ cấu; Cách xác định lực quán tính; Điều kiện tĩnh định của chuỗi động; Phân tích lực cơ cấu; Tính lực cân bằng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p vlute 24/12/2021 14 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 Cơ cấu cam cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Phân tích động học; Phân tích lực; Tổng hợp cơ cấu cam;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vlute 24/12/2021 14 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 Cơ cấu thanh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Cơ cấu 4 khâu bản lề; Các đặc trưng cơ bản của cơ cấu 4 khâu bản lề; Thiết kế cơ cấu 4 khâu bản lề;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p vlute 24/12/2021 16 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 Phân tích cấu trúc cơ cấu cung cấp cho người học những kiến thức như: Nội dung và mục đích phân tích cấu trúc cơ cấu; Các khái niệm và định nghĩa cơ bản; Bậc tư do của cơ cấu; Nguyên lý hình thành và phân tích cấu trúc cơ cấu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p vlute 24/12/2021 18 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7: Cơ cấu bánh răng và hệ bánh răng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 Cơ cấu bánh răng và Hệ bánh răng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát chung; Định lý cơ bản của sự ăn khớp; Bánh răng thân khai; Thông số của bánh răng thân khai tiêu chuẩn; Truyền động bánh răng thân khai;..Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vlute 24/12/2021 10 1

 • Bài giảng Thiết kế máy công cụ

  Bài giảng Thiết kế máy công cụ

  Bài giảng Thiết kế máy công cụ gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 Thiết kế động học máy cắt kim loại, chương 2 thiết kế động lực học máy cắt kim loại, chương 3 điều khiển bằng cơ khí – bôi trơn và làm nguội. Mời các bạn cung tham khảo.

   123 p vlute 24/12/2021 16 2

 • Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: công nghệ hàn điện trở, chương 2: công nghệ hàn nổ, chương 3: công nghệ hàn ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   98 p vlute 24/11/2021 30 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số