• Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản và hệ tiên đề tĩnh học; Hệ lực; Các bài toán đặc biệt của tĩnh học; Động học của chất điểm; Các chuyển động của vật rắn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p vlute 27/08/2021 31 0

 • Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ ứng dụng: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý thuyết động lực học chất điểm. Các định lý tổng quát của động lực học. Nguyên lý D'alembert. Nguyên lý di chuyển khả dĩ. Các khái niệm cơ bản. Các trường hợp thanh chịu lực đơn giản thường gặp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   128 p vlute 27/08/2021 27 2

 • Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy

  Bài giảng Kỹ thuật chế tạo máy cung cấp một lượng kiến thức có hệ thống, cụ thể, dễ áp dụng giúp cho người đọc nhanh chóng lựa chọn các nội dung về lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí, nguyên nhân gây sai số trong quá trình gia công, đồ gá gia công cơ....

   172 p vlute 27/08/2021 39 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm điều khiển số - NC; Lịch sử phát triển điều khiển số; Kỹ thuật NC và CNC; Gia công truyền thống và gia công CNC; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp; Máy công cụ CNC dùng trong công nghiệp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p vlute 27/08/2021 26 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Máy công cụ truyền thống và máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy CNC; Quy trình gia công chi tiết trên máy CNC; Kết cấu cơ bản một máy công cụ CNC; Thiết bị nhập – input device; Truyền dữ liệu thông qua mạng LAN dùng cáp giao tiếp Ethernet trên hệ thống DNC...

   53 p vlute 27/08/2021 23 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 3 Hệ dụng cụ trên máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về hệ dụng cụ; Các thành phần cơ bản của hệ dụng cụ; Một số chức năng của hệ dụng cụ và quản lý dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p vlute 27/08/2021 25 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 4.1 Truyền động trong máy công cụ CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Truyền động trục chính; Nhiệm vụ của truyền động chạy dao; Tính chất của truyền động chạy dao; Cấu trúc hệ truyền động chạy dao; Tính toán truyền động chạy dao; Tính toán tải trọng tĩnh – Static load.

   16 p vlute 27/08/2021 16 0

 • Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 - TS. Đường Công Truyền

  Bài giảng Truyền động và điều khiển máy CNC: Chương 5 không đi sâu về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của bộ điều khiển máy công cụ CNC mà chỉ tập trung vào các nguyên lý và các khái niệm cơ bản nhất về cấu thành và sự hoạt động của hệ thống điều khiển máy công cụ CNC

   41 p vlute 27/08/2021 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 2: Phân tích động học cơ cấu phẳng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Phương pháp đồ thị động học, phương pháp họa đồ vector, phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   58 p vlute 27/07/2021 48 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 1: Cấu trúc cơ cấu. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, bậc tự do của cơ cấu, xếp hạng cơ cấu phẳng, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vlute 27/07/2021 42 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 3: Phân tích lực cơ cấu phẳng. Chương này giúp người học: Hiểu tác dụng các loại lực tác dụng trên cơ cấu; nắm được nguyên lý đalămbe và nguyên lý tính lực quán tính; nắm được điều kiện tính định và nguyên tắc tính áp lực khớp động, vẽ được họa đồ lực; nắm ý nghĩa của nguyên lý di chuyển khả dĩ, mô men cân bằng trên khâu...

   30 p vlute 27/07/2021 33 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lực quán tính, lực quán tính ly tâm, cân bằng tĩnh vật quay mỏng, cân bằng động vật quay dày, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vlute 27/07/2021 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số