• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 4: Cân bằng máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lực quán tính, lực quán tính ly tâm, cân bằng tĩnh vật quay mỏng, cân bằng động vật quay dày, cân bằng cơ cấu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   36 p vlute 27/07/2021 30 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 5: Chuyển động thực của máy. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Xác định các đại lượng thay thế (mômen thay thế ngoại lực Mtt và mômen quán tính thay thế Jtt) và lập phương trình chuyển động thực của máy; biết cách xác định chuyển động thực của máy và các chế độ chuyển động của máy; biết cách làm đều...

   30 p vlute 27/07/2021 28 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 6: Cơ cấu cam. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Định nghĩa, phân loại; phân tích động học cơ cấu cam; phân tích lực cơ cấu cam; tổng hợp cơ cấu cam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   37 p vlute 27/07/2021 38 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 7: Cơ cấu bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, các điều kiện ăn khớp của cặp bánh răng thân khai, các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai, cơ cấu bánh răng không gian. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   75 p vlute 27/07/2021 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - TS. Nguyễn Chí Hưng

  Chương 8: Hệ thống bánh răng. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, phân tích động học hệ thống bánh răng, tỷ số truyền của hệ thống bánh răng thường, tỷ số truyền của hệ bánh răng vi sai, ứng dụng của hệ bánh răng vi sai. Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vlute 27/07/2021 18 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Phân loại thép dùng cho chế tạo kết cấu hàn, tính hàn của thép, nứt và độ lành lặn của liên kết hàn thép, tiêu chí lựa chọ n công nghệ và chế độ nhiệt cho hàn thé.

   24 p vlute 27/06/2021 36 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp

  Chương 2: Công nghệ hàn thép cacbon và thép kết cấu hợp kim thấp. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Công nghệ hàn thép cacbon thấp và thép kết cấu hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim vi lượng, công nghệ hàn thép cacbon trung bình và thép cacbon cao.

   20 p vlute 27/06/2021 33 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 3: Công nghệ hàn thép hợp kim thấp

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 3: Công nghệ hàn thép hợp kim thấp

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 3: Công nghệ hàn thép hợp kim thấp. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Đặc điểm và tính hàn của thép hợp kim thấp, công nghệ hàn thép hợp kim thấp tôi và ram, công nghệ hàn thép hợp kim thấp chịu nhiệt, công nghệ hàn thép độ bền cực cao có nồng độ cacbon trung bình.

   43 p vlute 27/06/2021 29 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4a: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4a: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4a: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Công nghệ hàn thép không gỉ crom, công nghệ hàn thép không gỉ austenit. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   64 p vlute 27/06/2021 24 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4b: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4b: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 4b: Công nghệ hàn thép hợp kim cao Crom. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Công nghệ hàn thép không gỉ duplex, công nghệ hàn thép không gỉ biến cứng kết tủa, công nghệ hàn thép mactenzit hóa già, công nghệ hàn thép austenit mangan. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   26 p vlute 27/06/2021 27 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 5: Công nghệ hàn gang

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 5: Công nghệ hàn gang

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 5: Công nghệ hàn gang. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Thành phần, tổ chức kim loại và tính chất của gang; tính hàn của gang; nguyên tắc lựa chọn công nghệtrong hàn gang; nguyên tắc lựa chọn công nghệ trong hàn gang.

   20 p vlute 27/06/2021 31 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 6: Đặc điểm công nghệ hàn kim loại màu

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 6: Đặc điểm công nghệ hàn kim loại màu

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 6: Đặc điểm công nghệ hàn kim loại màu. Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Tính chất hóa lý và ứng dụng hàn của kim loại màu, vai trò của tạp chất trong kim loại màu khi hàn, đặc điểm chung của kim loại màu khi hàn.

   6 p vlute 27/06/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số