• Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các thí nghiệm về xi măng, các thí nghiệm về cốt liệu dùng cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vlute 22/08/2022 23 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: phân tích thành phần hạt cát - đá; tính toán cấp phối bê tông xi măng; phương pháp lấy mẫu, đúc bảo dưỡng mẫu và khoan lấy mẫu; xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng; xác định cường độ chịu nén của bê tông năng theo phương...

   42 p vlute 22/08/2022 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật cháy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Đại cương về buồng lửa, nhiên liệu và quá trình cháy nhiên liệu, kỹ thuật cháy nhiên liệu khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   137 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật cháy (in lần thứ nhất): Phần 2

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật cháy" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật cháy dầu, kỹ thuật cháy than, sự hình thành các chất độc hại và khả năng hạn chế chúng trong quá tình cháy, phương pháp thực nghiệm ngọn lửa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   88 p vlute 22/08/2022 15 0

 • Giáo trình Đo đạc xây dựng nhà nhiều tầng - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Đo đạc xây dựng nhà nhiều tầng - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Đo đạc xây dựng nhà nhiều tầng" cung cấp cho học viên những kiến thức cần thực hiện khi xây dựng nhà nhiều tầng như: độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng; các phương pháp bố trí định vị công trình ở ngoài thực địa; các phương pháp truyền trục lên tầng cao; đo vẽ hoàn công; quan trắc biến dạng nhà nhiều tầng;... Mời...

   48 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Định vị toàn cầu GPS - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Định vị toàn cầu GPS - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Định vị toàn cầu GPS" cung cấp cho học viên những kiến thức về: ưu điểm của công nghệ định vị toàn cầu GPS; dụng cụ đo trong định vị toàn cầu GPS; nguyên lý đo trong định vị toàn cầu GPS; các phương pháp đo GPS; tín hiệu sóng vô tuyến điện của vệ tinh; các nguồn sai số trong đo đạc định vị toàn cầu GPS;... Mời các bạn cùng tham...

   32 p vlute 22/08/2022 18 0

 • Giáo trình Máy toàn đạc điện tử - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Máy toàn đạc điện tử - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Máy toàn đạc điện tử" cung cấp cho học viên những kiến thức về: ưu điểm của máy toàn đạc điện tử; cấu tạo của máy toàn đạc điện tử TC(R)405; các đặc tính kỹ thuật của máy toàn đạc điện tử TC(R)405; chức năng, nhiệm vụ, cách sử dụng từng bộ phận trong máy toàn đạc điện tử TC(R)405; chương trình đo đạc gián tiếp...

   56 p vlute 22/08/2022 16 0

 • Giáo trình Trắc địa - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa - PGS.TS Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa" cung cấp cho học viên những kiến thức về: định vị điểm theo hệ qui chiếu và hệ tọa độ quốc gia Việt Nam; định hướng đường thẳng; bản đồ địa hình; sử dụng bản đồ; tính toán trắc địa; đo góc; đo dài; đo cao; trắc địa ứng dụng xây dựng công trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p vlute 22/08/2022 15 0

 • Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 1

  Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình Thủy lực giới thiệu tới người đọc các nội dung: Dòng chảy đều trong kênh hở, dòng ổn định không đều biến đổi dần trong kệnh hở, nước chảy, chảy qua công trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   140 p vlute 22/07/2022 44 0

 • Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 2

  Giáo trình Thủy lực (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thủy lực giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nối tiếp và tiêu năng, dòng thấm qua công trình đất, dòng không ổn định trong kênh hở, dòng không ổn định trong ống có áp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   163 p vlute 22/07/2022 44 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết cơ bản của dòng xe; Lý thuyết xác suất thống kế trong phân tích dòng xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vlute 22/07/2022 19 0

 • Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật giao thông: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khả năng thông qua và mức phục vụ của đường và nút giao thông cùng mức; Thiết kế và tổ chức đỗ xe. Mời các bạn cùng tham khảo!

   314 p vlute 22/07/2022 19 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số