• Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 5+6+7

    Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông - Chương 5+6+7

    Bài giảng Đường đô thị và tổ chức giao thông: Chương 5+6+7 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức giao thông trong đô thị; Giao thông và môi trường; Thoát nước, chiếu sáng và hệ thống kỹ thuật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

     20 p vlute 18/03/2022 24 0

  • Bài giảng Tổ chức và quản lý sản xuất

    Bài giảng Tổ chức và quản lý sản xuất

    Bài giảng Tổ chức và quản lý sản xuất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý; nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất; phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường;...Mời các bạn cùng tham khảo!

     65 p vlute 18/03/2022 29 0

  • Bài giảng Thực tập Hệ thống điện điện tử ô tô

    Bài giảng Thực tập Hệ thống điện điện tử ô tô

    Bài giảng Thực tập Hệ thống điện điện tử ô tô cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiểm tra – sửa chữa ắc quy; Kiểm tra – sửa chữa máy phát điện & bộ tiết chế; Kiểm tra – sửa chữa máy khởi động; Kiểm tra – sửa chữa hệ thống chiếu sáng; Kiểm tra – sửa chữa hệ thống tín hiệu; Kiểm tra – sửa chữa hệ thống điều hòa...

     189 p vlute 18/03/2022 75 0

  • Bài giảng Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ôtô

    Bài giảng Kiểm định và chẩn đoán kỹ thuật ôtô

    Bài giảng Kiểm định và chuẩn đoán kỹ thuật ôtô cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về độ tin cậy và tuổi thọ của máy; Khái niệm chung về chuẩn đoán kỹ thuật; Tự chẩn đoán; Các phương pháp chẩn đoán đơn giản; Chẩn đoán động cơ; Chẩn đoán hệ thống lửa; Chẩn đoán hệ thống truyền lực;...

     92 p vlute 18/03/2022 39 0

  • Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 1

    Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 1

    Cuốn sách "Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm" tập trung trình bày những nét chính về cơ sở lý thuyết, hướng dẫn sử dụng và các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phần mềm. Cuốn sách gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 giới thiệu cơ sở lý thuyết trong phần...

     86 p vlute 27/02/2022 22 0

  • Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 2

    Ebook Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm: Phần 2

    Phần 2 của cuốn sách "Phần mềm Plaxis 3D Foundation ứng dụng vào tính toán móng và công trình ngầm" đi sâu trình bày các bước giải một số bài toán điển hình trong công trình xây dựng bằng phần mềm như: Bài toán xác định khả năng chịu tải của cọc khoan nhồi, bài toán tính lún móng công trình, bài toán gia cố nền bằng cọc cát, bài toán tinh mỏng...

     97 p vlute 27/02/2022 25 0

  • Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 1

    Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 1

    Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm về kiến trúc; Hồ sơ thiết kế kiến trúc và phương pháp luận về thiết kế kiến trúc; Nguyên lí bố cục mặt bằng công trình kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo!

     103 p vlute 26/01/2022 49 1

  • Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2

    Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2

    Tiếp nội phần 1, Ebook Nguyên lý thiết kế kiến trúc: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên lí bố cục hình khối không gian công trình kiến trúc; Những nguyên tắc xác định kích thước phòng theo điều kiện bố trí người và thiết kế; Các hệ kết cấu trong kiến trúc; Thụ cảm thị giác và độ nhìn rõ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

     141 p vlute 26/01/2022 44 1

  • Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

    Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

    Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: An toàn giao thông và khái niệm; Yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông đường ô tô; Thẩm định an toàn giao thông và xử lý điểm đen. Mời các bạn cùng tham khảo!

     95 p vlute 26/01/2022 42 1

  • Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

    Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 - PGS.TS. Bùi Xuân Cậy

    Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình An toàn giao thông đường bộ: Phần 2 gồm có 2 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải pháp nâng cao an toàn giao thông đường ô tô; Phương pháp ứng dụng trong nghiên cứu an toàn giao thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

     96 p vlute 26/01/2022 44 1

  • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

    Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1

    Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 1 gồm có 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về các công trình nhân tạo trên đường; Các căn cứ cơ bản và điều kiện để thiết kế cầu; Thiết kế các phương án cầu; Mặt cầu và đường người đi. Mời các bạn cùng tham khảo!

     72 p vlute 26/01/2022 40 1

  • Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

    Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2

    Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Cơ sở công trình cầu: Phần 2 gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về mố trụ cầu; Cấu tạo mố trụ cầu dầm; Cơ sở phân tích kết cấu cầu; Tính toán mố trụ cầu dầm; Gối cầu. Mời các bạn cùng tham khảo!

     65 p vlute 26/01/2022 37 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số