Xu thế phát triển của rô bốt trên thế giới và tình hình nghiên cứu phát triển rô bốt ở Việt Nam hiện nay

Bài báo này điểm qua sự phát triển của rô bốt hơn nữa thế kỷ qua, xu thế phát triển của lĩnh vực rô bốt trên thế giới, tóm tắt tình hình nghiên cứu phát triển rô bốt ở Việt Nam thời gian qua và nêu một số ý kiến về phát triển rô bốt ở Việt Nam thời gian tới.
Hỗ trực trực tuyến Facebook