Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 2

Nối tiếp phần 1 của tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập, phần 2 tiếp tục trình bày sự phát triển giáo dục ở Việt Nam hiện nay trong bước khởi đầu định hướng xây dựng xã hội học tập, điều tra tình hình phát triển giáo dục trên các địa bàn thí điểm về xây dựng mô hình xã hội học tập, nhận xét và kiến nghị về xây dựng mô hình xã hội học tập ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.