Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1

Tài liệu Việt Nam và quá trình xây dựng mô hình xã hội học tập: Phần 1 trình bày những nội dung chính sau: Xã hội học tập - những vấn đề lý luận chung, kinh tế tri thức và xã hội học tập, sự phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới hiện nay hướng tới xã hội học tập, các cuộc tranh luận để đi tới xây dựng mô hình xã hội học tập, những xu thế cải cách giáo dục trên phạm vi toàn thế giới,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.