Vật liệu ma sát luyện kim bột trong chế tạo máy

Bài viết chọn hướng nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp nhiều lớp sử dụng cho việc chế tạo các đĩa ly hợp trong động cơ xe ô tô vận tải mỏ nhằm mục tiêu tiến tới thay thế nguồn hàng nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ với năng lực về công nghệ & thiết bị hiện có trong nước là rất cần thiết và có khả năng ứng dụng cao.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)