Văn hóa chợ nổi trong phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài viết phân tích lịch sử hình thành và phát triển chợ nổi, văn hóa chợ nổi trong phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.